2016 m. balandžio 20 d. - Julián Carrón laiškai

2016 m. balandžio 20 d.

Po privačios audiencijos su popiežiumi Pranciškumi 2016 m. balandžio 20 d.

Milanas, 2016 m. balandžio 20 d.

Brangūs draugai,

Kaip žinote, balandžio 14 dieną man buvo suteikta malonė dalyvauti audiencijoje pas popiežių Pranciškų, praėjus metams po mūsų atmintyje vis dar gyvo susitikimo su juo Šventojo Petro aikštėje.

Vykdamas į Romą likau sujaudintas posinodinio paraginimo „Amoris laetitia“, kuriame Šventasis Tėvas mums dar kartą pateikė vertingą liudijimą, kokiu žvilgsniu jis žvelgia į mūsų ir visų žmonių, šiuo atveju šeimų, sunkumus ir žaizdas, apšviestas meilės, kuri mus pasiekė Kristuje.
Šventajam Tėvui gerai žinoma ta ištikimybė, su kuria sekame juo ir Šventuoju Sostu, ir už tai, mano didelei nuostabai, jis man iškart padėkojo, vos prasidėjus mūsų pokalbiui.

Audiencija visų pirma tapo proga jam išreikšti savo ir mūsų dėkingumą už nepailstantį atkaklumą, su kuriuo Popiežius mums liudija gailestingumo kupiną rūpinimąsi žmogumi ir pasauliu, gimstantį iš tikėjimo Kristumi. Su džiaugsmingu įsitikinimu jam atskleidžiau, kad mes visi, pirmiausia aš pats, trokštame geriau išmokti tokio jo žvilgsnio į žmogų ir tikrovę; taip pat paminėjau, kad nepavargstu to siūlyti ir jums, savo draugams, kaskart susitikus.

Pasakiau popiežiui Pranciškui, kad šis švelnus ir aistros kupinas kiekvieno žmogaus gyvenimo, pasiekiamo konkrečioje jo egzistencijos situacijoje, apkabinimas itin aiškiai juntamas ne tik per visiems žinomus jo gestus, bet ir paraginime „Amoris laetitia“; tuomet jį informavau, kad pakviečiau judėjimo atsakinguosius pasinerti į šio dokumento skaitymą, kad kuo geriau susitapatintume su tuo žvilgsniu ir kad jis taptų vis labiau mūsų, išgyvenant santykį su draugais ir visais, kuriuos sutinkame. Rašydamas šį laišką, pasinaudosiu proga pakviesti ir jus visus. Vėliau rasime būdą, kaip padėti vieni kitiems kartu prisiliesti prie jo lobynų.

Mūsų pokalbio metu jam atskleidžiau, kur šiuo metu esame mūsų bendrame judėjimo patirties kelyje, kuria kryptimi einame ir su kokiais sunkumais susiduriame. Mane labai nudžiugino tai, kad Popiežius buvo puikiai susipažinęs su žingsniais, kuriuos žengėme per paskutiniuosius metus. Galite įsivaizduoti, kaip mane, sąmoningą dėl man patikėto bendruomenės vedimo, nuramino Popiežiaus padrąsinimas nesvyruojant eiti į priekį charizmos, kurią gavome iš kun. Giussani, pažinimo keliu.

Išeidamas iš susitikimo, buvau kupinas nuostabos dėl to, kaip aiškiai pajutau gilią popiežiaus Pranciškaus ir kun. Giussani darną. Tikiu, kad mums labiausiai gali padėti nuolatinis siekimas susitapatinti su tuo liudijimu, kurį popiežius Pranciškus mums siūlo kiekvieną dieną.

Ši darna geriausiai išreiškiama šiuose kun. Giussani žodžiuose, kurie išties išlaisvina ir pastaruoju metu yra tarsi dominuojanti mano dienų nata; juos pateikiu ir jums, galbūt tai taps pagalba išgyventi didžiausią pareigą liudyti, nes popiežius Pranciškus ir Bažnyčia to tikisi iš mūsų Brolijos, t.y. kiekvieno iš mūsų:

„Kristaus įvykis yra tikrasis kritiškos pozicijos šaltinis, nes tai nereiškia aptikti dalykų ribas, tačiau atrasti jų vertę. [...] Kristaus įvykis yra tai, kas sukuria naują kultūrą ir duoda pradžią tikrai kritikai. Mažo ar didelio gėrio, esančio visame kame, įvertinimas įpareigoja kurti naują civilizaciją, mylėti naują statinį: tokiu būdu gimsta nauja kultūra, apjungianti visas atrastas gėrio skiauteles iš noro jas padaryti reikšmingas ir veiklias. Pabrėžiamas pozityvumas, net jei jis ribotas, o visa kita pavedama Tėvo gailestingumui“.

Nepamirškime kasdien melstis už popiežių Pranciškų, tikrąją Dievo dovaną Bažnyčiai šiais epochinių pokyčių laikais, kaip jis, suvokdamas savo poreikį, visada prašo visų tų, kuriuos sutinka. Tegul ši malda mums taip pat tampa raginimu atpažinti, ko mums trūksta šiais Šventaisiais Gailestingumo Metais.

Jūsų draugas entuziastingame tikėjimo nuotykyje
Kun. Julián Carrón

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Webmaster / Note legali / Credits