CL LIETUVOJE

 • NAUJIENA

 • Dainų knygutė

 • Džiugi naujiena! Išleista nauja dainų knygutė „Dainos” su dainų ir vertimų papildymu. Dainų knygutę galima įsigyti judėjimo būstinėje už 5€.
 • SOTAS

 • Socialinės tarnystės savanoriai
  “Kol egzistuoja šeima, tol yra vilties ateities kartoms„ (Mario Mauro, Europos parlamento vicepirmininkas)
 • Katalikai.lt

 • Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro projektas „Katalikų Bažnyčia internete“ ir yra oficiali Lietuvos Katalikų Bažnyčios svetainė.
 • Bažnyčios žinios

 • Leidinyje publikuojami Lietuvos Vyskupų Konferencijos bei visuotinės Bažnyčios dokumentai, popiežiaus kalbos ir pareiškimai, sekmadienių ir kitų šventadienių homilijos, informuojama apie bažnytinio gyvenimo įvykius Lietuvoje ir pasaulyje, pateikiama teologinių straipsnių.

Stovykla Merkinėje 2017

Mano širdis džiaugiasi, nes, Tu, Kristau, gyvas.

Kviečiame į katalikiško judėjimo Comunione e Liberazione
vasaros stovyklą, kuri vyks 2017 m. liepos 5-9 d.,
Merkinės internatinėje mokykloje,
Merkinėje, Vilniaus g. 53Informacija:

Stovykla prasideda 2017 m. liepos 5 d. 19 val.,
baigiasi liepos 9 d. 16 val.

Stovyklos kaina 70 Eur (avansas 20 Eur)
(maistas, nakvynė ir priemonės stovyklai)
(reikia pasiimti patalynės užvalkalus)REGISTRACIJA Į STOVYKLĄ

Šventos Velykos 2017 m.

Kryžiaus kelias

Gavėnios metui įpusėjus ir artėjant prie Šventų Velykų, visi kviečiami į vieną svarbiausių gavėnios akimirkų - Kryžiaus kelią.

Tą patį savaitgalį atvyksta mūsų draugas Francesco, su kuriuo taip pat bus proga susitikti, pabendrauti.

Balandžio 9 d. Verbų Sekmadienį pradėsime Šv. Mišiomis Vilniaus arkikatedroje 9 val., po jų visi kartu vyksime į Vilniaus Kalvarijas, kur 12 val. pradėsime Kryžiaus kelią.

VASARIO 16-OJI

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

"Laisvė žmogaus gyvenime nėra būti nuo nieko nepriklausomam. Laisvė yra būti nepriklausomam nuo nuodėmės, tačiau kartu laisvė yra ir priklausyti – pirmiausiai priklausyti Dievui, o po to – priklausyti artimui." - sakė Vilniaus arkivyskupas Šv. Mišiose Vasario 16-osios proga.

ŠV. MIŠIOS

Minint XII kun. Luigi Giussani mirties metines ir Comunione e Liberazione brolijos XXXV popiežiškojo pripažinimo metines

Kviečiame visus į šv. Mišias minint XII kun. Luigi Giussani mirties metines ir Comunione e Liberazione brolijos XXXV popiežiškojo pripažinimo metines.

Šv. Mišios vyks:
2017 02 17, 18 val.
Dievo Gailestingumo šventovėje.


KALĖDOS 2016

Panoro ateiti Tasai, kuris galėjo pasitenkinti, mums padėdamas

STOVYKLA 2016

„Amžina meile aš pamilau tave, todėl nesiliauju tau reikštis ištikima meile“ (Jer 31,3)


KUN. DR. JULIÁN CARRÓN PASKAITA-DISKUSIJA

2016 m. balandžio 8 d. Vilniaus universitete vyko kun. dr. Julián Carrón paskaita-diskusija „Ar išsilavinęs žmogus, šių laikų europietis, gali tikėti, iš tikrųjų tikėti Dievo Sūnaus, Jėzaus Kristaus, dieviškumu?“ (F. Dostojevskis)
Šioje paskaitoje buvo kalbama apie tikėjimą šių laikų moderniame pasaulyje. Paskaitos santrauką galite perskaityti
Bernardinai.lt

GAVĖNIA

Kryžiaus kelias

Einant per Gavėnios laikotarpį vienas gražiausių siūlomų Bažnyčios būdų išgyventi šio laiko prasmę yra Kryžiaus kelias. Taigi mes taip pat visus kviečiame kartu eiti Kryžiaus kelią kovo 19 d. (šeštadienį) 16 val. Vilniaus Kalvarijose. Susitinkame Pušyno kelias stovėjimo aikštelėje, o Kryžiaus kelią baigsime prie Jeruzalės bažnyčios.

BENDRUOMENĖS MOKYKLA

Naujiena mūsų bendruomenės gyvenime - studentų grupelė jungiasi prie suaugusiųjų ir nuo šiol vyks bendros bendruomenės mokyklos ketvirtadieniais 19val. Domus Maria namuose.

2015-10-17 DOMUS MARIA

METŲ PRADŽIOS SUSITIKIMAS

Spalio 17 d. šeštadienį 15 val. visi kviečiami į bendruomenės metų pradžios susitikimą.

Į susitikimą atvyksta mūsų draugai Francesco Fadigati bei Michele Faldi.
Metų pradžia Italijoje vyko rugsėjo gale. Tai svarbus bendruomenės susitikimas, kurio metu buvo įvertinti praėję metai, o kun. Carron skaitė paskaitą, kuri nurodo kryptį visai bendruomenei, akcentuoja, ties kuo turime dirbti auginant savo tikėjimo patirtį.

Taigi visi kviečiami šeštadienį 15 val. Aušros vartų g. 12 Mažojoje konferencijų salėje susitikti mūsų bendruomenės metų pradžiai.
Susitikimo metu taip pat pabandysime peržvelgti savo metų patirtį bei klausysime kun. Carron perduotos žinios (ją mum perduos Michele Faldi).

Po to planuojamas bendras suneštinis stalas ir pasibuvimas.

STOVYKLA 2015

Žvilgsnis, ieškantis mūsų širdies

Liepos 2-6 dienomis Merkinėje vyko kasmetinė vasaros stovykla. Šių metų stovyklos pavadinas: „Žvilgsnis, ieškantis mūsų širdies”. Stovyklos metu buvo pristatyta knyga „Quo Vadis”, paroda apie kun. Luigi Giussani, skirta jo 10-sioms mirties metinėms, vyko kun. Bernardo paskaita apie lytiškumą bei vakaras apie žvaigždes ir begalybės troškimą.

2015.02.03

Popiežius Lietuvos vyskupams: skirkite ypatingą dėmesį pašaukimams

Brangieji Broliai Vyskupai,

Priimu jus su džiaugsmu, jūsų vizito Ad limina Apostolorum proga; sveikinu jus kiekvieną ir vietines Bažnyčias, kurias Viešpats patikėjo jūsų tėviškam vadovavimui.

Atvykote į Romą su savo jaunatve, bet ir su savo herojiškumu. Iš tiesų, tarp jūsų yra keletas jaunų brolių, bet visų pirma Vyskupai, išgyvenę liūdną persekiojimų laikotarpį. Ačiū jums už Jėzaus Kristaus liudijimą ir už tarnystę šventajai Dievo tautai!

ŠEIMADIENIS

Mokykla atveria protą ir širdį realybei?

Vilniaus Arkivyskupijos surengtame Šeimadienyje mūsų judėjimas pasiūlė surengti susitikimą apie ugdymą.
Suderinę su Šv. Juozapo mokykla, į mokyklos stendą kvietėme visus pagilinti ugdymo temą.

Būtent dėl to, kad kiekvienas iš mūsų gyvenime ieškome to žvilgsnio, apie kurį kalba Francesco, o sutikę tokį žvilgsnį, norime jį perduoti savo vaikams, siūlome jums skaityti Francesco kalbos tekstą (lietuvių kalba!).

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Webmaster / Note legali / Credits