Carrón (CL): „Pasirinkdamas vardą, jis mums parodo, kad jo turtas yra niekas kitas, tik Kristus“ - Pranešimai spaudai

Carrón (CL): „Pasirinkdamas vardą, jis mums parodo, kad jo turtas yra niekas kitas, tik Kristus“

CL spaudos centras Pranešimas spaudai

2013-03-14

Sužinojęs apie naujojo Pontifiko Pranciškaus išrinkimą, kun. Julián Carrón, Comunione e Liberazione Brolijos vadovas, padarė šį pareiškimą:

Apimtas nevaldomo džiaugsmo dėl turimo naujojo vadovo mūsų tikinčiųjų tautai, esu nustebintas to, kaip jis sugebėjo nuo pat pirmųjų žingsnių, per paprastus ir kiekvienam suprantamus gestus, mums pasakyti, kur link jis nukreipia savo įdėmų žvilgsnį. Pasirinkdamas Pranciškaus vardą, jis mums parodo, kad jo turtas yra niekas kitas, tik Kristus. Jis šią žinią perduoda nepagražintai ir paprastai liudydamas Kristų, o ne jokiu kitu būdu.
Popiežius Pranciškus savo nuginkluojančiu prašymu išreiškė sąmoningumą, kad šis liudijimas yra gryna malonė, kurios reikia melsti: “Prašau Jūsų, kad melstumėte Viešpatį, kad Jis mane palaimintų”. Popiežiui meldžiantis kartu su daugybe žmonių Šv. Petro aikštėje, pasaulio akivaizdoje įsikūnijo Bažnyčios, kurios širdis yra pats Kristus, gyvenimo stebuklas.
Mane stebina visiška, tikėjimu Jėzumi Kristumi paremta darna tarp Benedikto XVI-ojo, kuris savo poelgiu priminė pasauliui, kad Bažnyčia yra Kristaus, realizmo, ir nuolankaus realizmo, būdingo Popiežiui Pranciškui, kuris nedelsdamas išsakė savo tarnystės suvokimą kaip Vyskupo, esančio bendrystėje ir kelyje su Romos Bažnyčios tauta, “kuri vadovauja meilėje visoms Bažnyčioms”, kaip vykusiai teigia didysis Šv. Ignotas Antiochietis.
Sujaudinti kvietimo pradėti eiti kartu Vyskupui ir tautai, prašykime Dievo Motinos kiekvienam iš mūsų atsidavimo Kristui, kurį mums liudija Pranciškus šią akimirką.
Taigi, dėkodami Šventajai Dvasiai, kuri davė vadovą savo Bažnyčiai, leiskimės į kelią, trokšdami sekti Popiežiumi ir jam tarnauti visu savimi pagal mokymą, kurį gavome iš kun. Giussani: “To žmogaus [Kristaus] veidas šiandien yra visuma tikinčiųjų, kurie yra Jo ženklas pasaulyje, arba − kaip teigia Šv. Paulius − yra Jo Kūnas, mistinis Kūnas, taip pat vadinamas “Dievo tauta”, kuriam vadovauja kaip garantas gyvas asmuo, Romos Vyskupas”.

CL Spaudos skyrius

Milanas, 2013 m. kovo 14 d.

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika