Bažnytinis judėjimas - Kas yra CL

Judėjimas „Bendrystė ir išsilaisvinimas“

Bendrystė ir išsilaisvinimas yra bažnytinis judėjimas, kurio tikslas yra krikščioniškai ugdyti savo narius Bažnyčios misijai visose visuomenės srityse.

Judėjimas gimė Italijoje 1954, kai kun. Luigi Giussani (1922-2005), pradėdamas dirbti Milano humanitarinių mokslų licėjuje „Berchet“, įkvėpė krikščionišką iniciatyvą, pradžioje pasivadinusią Jaunaisiais moksleiviais (Gioventù Studentesca GS).

Dabartinis pavadinimas, Bendrystė ir Išsilaisvinimas (Comunione e Liberazione CL), atsirado 1969 metais. Jis apibendrina tai, kad krikščioniškas įvykis, išgyvenamas bendrystėje, yra autentiško žmogaus išsilaisvinimo pagrindas. Kaip patvirtino Benediktas XVI, Bendrystė ir Išsilaisvinimas „šiandien pateikia save kaip galimybę giliai ir gyvai išgyventi krikščionišką tikėjimą, iš vienos pusės, su visiška ištikimybe ir bendryste su Petro įpėdiniu ir su Ganytojais, užtikrinančiais Bažnyčios valdymą; iš kitos pusės – su spontaniškumu ir laisve, leidžiančiais naujai ir pranašiškai įgyvendinti apaštalinę ir misionierišką veiklą“ (Susitikimas su CL, 2007 m. kovo 24 d.).

Giussani šiais žodžiais išreiškė savo troškimo turinį ir tikslą: „Nuo pat pirmos pamokos mokykloje visuomet kartojau: ‚Nesu čia tam, kad jus įtikinčiau savo idėjomis, bet tam, kad išmokyčiau tikro metodo, pagal kurį galėsite įvertinti tai, ką jums pasakysiu. O tai, ką jums pasakysiu yra patirtis, ilgos praeities – dviejų tūkstančių metų – rezultatas‘. Tokio metodo laikymasis nuo pat pradžių lėmė įsitraukimą į ugdymą, aiškiai nurodydamas tikslą: parodyti, kad tikėjimas atsako į gyvenimo poreikius.
Pirmiausia dėl ugdymo šeimoje ir seminarijoje, vėliau dėl savo apmąstymų, buvau visiškai įsitikinęs, kad tikėjimas, kurio negalima aptikti ir atrasti gyvoje patirtyje, jos nepatvirtinamas ir nereikalingas atsakant į jos poreikius, nėra toks tikėjimas, kuris galėtų išlikti tokiame pasaulyje, kuriame viskas, viskas sakė ir sako priešingai; net ir teologija ilgą laiką buvo tokio nuopolio auka. Tikėjimo, kuris atsako į gyvenimo poreikius, atskleidimas, vadinasi (šis vadinasi man yra svarbus), tikėjimo pagrįstumo įrodymas reikalauja tikslios pagrįstumo/protingumo sąvokos. Sakyti, kad tikėjimas išaukština protingumą, reiškia, kad tikėjimas atsako į esminius ir pirminius kiekvieno žmogaus širdies poreikius“ (L.Giussani, Ugdymo rizika, 2005).

Šiuo metu judėjimas įsikūręs devyniasdešimtyje šalių, visuose žemynuose. Jo vadovas yra kun. Julián Carrón, pakeitęs kun. Giussani po jo mirties 2005 metais.

Judėjimas neturi jokios registracijos, žmonių dalyvavimas yra laisvas. Esminė Judėjimo narių ugdymo yra savaitinės katechezės, vadinamos „Bendruomenės mokykla“.

Judėjimas turi oficialų tarptautinį žurnalą, išeinantį kartą per mėnesį, Tracce - Litterae Communionis.

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika / Slapukų valdymas