CL brolija - Kas yra CL

CL brolija

Tarp iš Judėjimo atsiradusių sambūrių šis geriausiai atspindi kunigui Giussani dovanotą charizmą. CL brolija yra visuotinė tikinčiųjų asociacija, pripažinta 9-ajame dešimtmetyje: pirmasis oficialus pripažinimas įvyko 1980 metų liepos 11 d., jo autorius – monsinjoras Matronola, Montekasino abatas. Vėliau, 1982-ųjų metų vasario 11 dieną, Broliją pripažino Popiežiškoji pasauliečių reikalų taryba. Tai - suaugę žmonės, kurie laisvai įsipareigoja sekti Kristumi ir Bažnyčia pagal įkūrėjo perduotą metodą.

Jonas Paulius II-asis laiške, nusiųstame kun. Giussani 20-ųjų pripažinimo metinių proga, šiais žodžiais trumpai apibūdino Brolijos tikslą: „Prisimenant Brolijos ir Judėjimo gyvenimą bei darbus, pirmasis aspektas, kuris nustebina, yra pastangos, skirtos išklausyti šiuolaikinio žmogaus poreikius... Žmogus niekada nesiliauja ieškojęs. (...) Todėl Judėjimas panoro ir nori nurodyti ne bet kokį kelią, bet vienintelį kelią pasiekti šios egzistencinės dramos sprendimą. Kelias, kaip Jūs daug kartų teigėte, yra Kristus. Jis yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, kuris pasiekia žmogų jo gyvenimo kasdienybėje. Šis kelias paprastai atrandamas kitų žmonių tarpininkavimo dėka. Per tikėjimo dovaną paženklinti susitikimo su Atpirkėju, tikintieji yra pašaukti tapti Kristaus įvykio aidu, patys tapti „įvykiu““.

Apie 8-ojo dešimtmečio vidurį kai kurie CL judėjimo nariai, baigę universitetines studijas, troško, likdami ištikimi CL charizmai, geriau suvokti priklausymą Bažnyčiai, gyvendami suaugusių žmonių gyvenimą, kad galėtų augti kaip brandūs krikščionys. Kaip sakė Jonas Paulius II-asis 1998 metais per susitikimą su Judėjimais Šv. Petro aikštėje: „Taigi skubiai pajuntamas sukrečiančios naujienos ir tvirto bei gilaus krikščioniško ugdymo būtinumas. Kaip šiandien reikia brandžių krikščionių, suvokiančių savo krikštu įgautą tapatybę, savo pašaukimą ir misiją Bažnyčioje ir pasaulyje!“. Brolija gyvuoja dėl šios priežasties.

Broliją įkūrė ir iki mirties jai vadovavo kun. Giussani. Šiuo metu Brolijai vadovauja kun. Julian Carron, kuris 2005-ųjų metų kovo 19 dieną Centrinės Diakonijos buvo išrinktas vadovu ir steigėjo įpėdiniu. 2008-ųjų metų kovo 8 dieną, pasibaigus kun. Julian Carron įgaliojimams, Centrinė Diakonija vėl patvirtino jo paskyrimą Brolijos vadovu dar šešeriems metams.

Šiandien Brolija savo grupėse, paplitusiose visuose žemynuose, turi apie 65 000 suaugusiųjų, einančių keliu šventumo, kuris pripažįstamas kaip gyvenimo ir tarpusavio draugystės tikslas, link (...). Priklausymas Brolijai numato esminę asmeninės askezės regulą: kasdienės maldos momentus, dalyvavimą dvasinio ugdymo susitikimuose, kaip metinės rekolekcijos, mokymai, ir įsipareigojimą remti, taip pat ir finansiškai, labdaringas, misionieriškas ir kultūrines iniciatyvas, kurias inicijuoja ar remia pati Brolija.

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika / Slapukų valdymas