Bendruomenės mokykla - Kas yra CL

Kas yra Bendruomenės mokykla

Bendruomenės mokykla - tai ugdomoji priemonė plėtoti (kaip sąmoningumą ir prisirišimą) susitikimo su charizma patirtį. Jos esmė - teksto, kuris pasiūlomas visam Judėjimui, skaitymas ir asmeniniai apmąstymai, ir po to vykstantys bendruomenės susitikimai.

Darbas sumanytas būtent kaip mokykla: visų pirma, reikia noro išmokti; antra, prašoma rimtumo ir nuoširdumo lyginant tai su savo patirtimi, kad būtų galima perduoti, kaip Dievo slėpinys veikia asmenyje, t.y. kad būtų galima liudyti savo paties pasikeitimą. Siūlomi tekstai dažniausiai yra įkūrėjo kun. Luigi Giussani arba jo įpėdinio kun. Julian Carron. Dalyvavimas laisvas ir siūlomas studijų bei darbo aplinkoje. Susitikimai dažniausiai organizuojami kartą per savaitę.

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika