Julián Carrón - Kas yra CL

Julián Carrón

Kun. Giussani pakviestas dalintis vadovavimo Judėjimui atsakomybe, Julian Carron nuo 2005 iki 2021 m. buvo Comunione e Liberazione (Bendrystė ir Išsilaisvinimas) Brolijos prezidentas.

Julian Carron gimė 1950 m. Navaconcejo (Cáceres, Ispanijoje). Labai jaunas įstoja į Madrido Conciliar kunigų seminariją, kur įgyja vidurinį ir teologinį išsilavinimą. 1975 m. įšventinamas kunigu, o kitais metais Popiežiškajame Comillas universitete gauna teologijos aukštojo mokslo diplomą, specializuodamasis Šventojo Rašto studijose.
Dėsto Madrido Complutense universitete.
Tampa prancūzų Biblijos ir archeologijos mokyklos Jeruzalėje tikruoju mokiniu (Élève Titulaire), kur dirba vadovaujant M.-É. Boismard. Vienerius metus dirba mokslinį darbą Amerikos Katalikiškajame universitete (Vašingtone), dėsto Teologijos studijų kursą Conciliar kunigų seminarijoje Madride.

Kunigų seminarijos Minore vadovas, tikybos dėstytojas, atsakingas už pastoraciją Arkivyskupinėje Immaculada di San Dámaso kolegijoje (Madride), o nuo 1987 m. iki 1994 m. eina jos direktoriaus pareigas.
1984 m. apsigina teologijos daktaro laipsnį Norte de España Teologijos fakultete, Burgos. San Dámaso Teologijos, tikybos ir katechetikos mokslų instituto dėstytojas ir Naujojo Testamento ordinarinis profesorius Madrido San Dámaso Teologijos fakultete, kur dėsto „Įvadą į Šventąjį Raštą”, „Šv. Pauliaus laiškus ir Apaštalų darbus”, „Krikščionybės ištakas”. Tuo pačiu jis yra knygų serijos „Studia Semitica Novi Testamenti” leidybos valdybos narys. Vadovauja Klasikinės ir rytų filologijos Šv. Justino institutui Madride. X-ame dešimtmetyje rengia daugybę konferencijų apie evangelijų istoriškumą Madride, Milane, Turine, Bolonijoje, Romoje, Florencijoje, Rimini konferencijų, skirtų Evangelijos istoriškumui, ir Niujorko universitete, Jono Pauliaus II institute, kuris priklauso Vašingtono Katalikiškajam universitetui, San Francisko universitete skaito paskaitas tema „Beieškant tikrumo dėl istorinės Evangelijų vertės”. Be daugybės straipsnių įvairiuose žurnaluose, publikuoja El Mesías manifestado. Tradición literaria y trasfondo judío de Hch 3, 19-26 (Studia Semitica Novi Testamenti 2, Madrid 1993).

Buvo tarptautinio katalikiško žurnalo Communio, žurnalo Estudios Bíblicos ispaniško leidimo redaktoriumi bei Madrido San Dámaso teologijos fakulteto bibliotekos ir prie to paties Fakulteto prijungto Religijų studijų instituto direktoriumi.

Nuo 2004 m. rugsėjo persikelia gyventi į Milaną, pakviestas kun. Liugi Giussani, bažnytinio judėjimo Comunione e Liberazione (Bendrystė ir Išsilaisvinimas) įkūrėjo dalintis su juo atsakomybe vadovaujant visam Judėjimui.

Nuo akademinių 2004-2005 metų dėsto teologijos įvadą Katalikiškajame Šventosios Širdies universitete Milane.

2005 m. kovo 19 d. Centrinės Comunione e Liberazione Brolijos diakonijos paskiriamas Comunione e Liberazione Brolijos prezidentu, kaip kun. Giussani, mirusio 2005 m. vasario 22 d., įpėdinis.

2005 m. rugpjūčio 26 d. pirmą kartą priimamas Popiežiaus Benedikto XVI-ojo per privačią audienciją Castel Gandolfo kaip Comunione e Liberazione Brolijos vadovas.

2005 m. spalį dalyvauja Sinode „Eucharistija: Bažnyčios gyvenimo bei misijos šaltinis ir viršūnė” kaip popiežiaus paskirtas vienas iš sinodo tėvų.

2006 m. birželio 3 d. Šv.Petro aikštėje susitikimo su Benediktu XVI-uoju ir bažnytiniais judėjimais metu skaito pranešimą.

2007 m. kovo 24 d. vadovauja tarptautinei Comunione e Liberazione piligriminei kelionei į Šv.Petro aikštę audiencijai pas Šventąjį Tėvą 25-ųjų Comunione e Liberazione Brolijos popiežiškojo pripažinimo metinių proga.
2008 m. kovo 8 d. pasibaigus jo įgaliojimams, Centrinės Comunione e Liberazione Brolijos diakonijos vėl paskiriamas Brolijos vadovu dar šešeriems metams.

2008 m. balandį Benedikto XVI-ojo paskiriamas Popiežiškosios pasauliečių tarybos konsultantu.

2008 m. spalį dalyvauja Sinode „Dievo Žodis Bažnyčios gyvenime ir misijoje” kaip popiežiaus paskirtas vienas iš sinodo tėvų.

Nuo 2005 m. iki 2009 m. yra Rizzoli leidyklos leidžiamos knygų serijos „Krikčioniškojo dvasingumo knygos” („I libri dello spirito cristiano”) redaktorius, o nuo 2005 m. iki 2010 m. vadovauja diskografinės „Spirito gentil” serijos leidybai. Abiejų serijų pradininkas buvo kun. Giussani.

2010 m. lapkritį skaito pranešimą Maskvoje vykusioje Rusų stačiatikių bažnyčios organizuotoje teologijos konferencijoje tema “Gyvenimas Kristuje, krikščioniškoji etika, asketiškoji Bažnyčios tradicija ir šiuolaikiniai iššūkiai”; tą patį 2010 m. lapkritį skaito pranešimą XII-ajame kongrese “Katalikai ir viešas gyvenimas”, surengtame Madrido “San Pablo Ceu” universitetinio fondo, tema “Įsišakniję Kristuje: tvirti tikėjime ir misijoje”.

2011 m. gegužės 19 d. Benedikto XVI-ojo paskiriamas naujos Popiežiškosios tarybos naujosios evangelizacijos sklaidai konsultantu.
2012 m. gegužės 12 d. Amerikos katalikiškasis universitetas Vašingtone jam suteikia teologijos garbės daktaro laipsnį, motyvuodamas taip: „Už Jūsų plačiai žinomą tarnystę teologijos, ypač Šventojo Rašto, srityje ir už Jūsų vadovavimą tarptautiniam bažnytiniam Popiežiaus pripažintam judėjimui.“

2012 m. vasario 22 d. kreipiasi į Milano arkivyskupą, kardinolą Angelo Scola su prašymu, kad būtų pradėta kun. Giussani beatifikacijos ir kanonizacijos byla.

2012 m. spalį dalyvauja Sinode, kurio tema „Naujoji evangelizacija krikščioniškojo tikėjimo skleidimui“ kaip popiežiaus paskirtas vienas iš sinodo tėvų.

2013 m. spalio 11 d. kun. Julián Carrón buvo priimtas privačioje audiencijoje pas popiežių Pranciškų. Po jos, spalio 16 d., kun. Julián parašė laišką Brolijai ir visam Comunione e Liberazione judėjimui.

2014 m. kovo 29 d. Diakonija vėl išrenka kun. Carrón CL Brolijos vadovu šešeriems metams.

2015 m. kovo 7 d. įvyksta popiežiaus Pranciškaus susitikimas su CL judėjimu Romos Šv. Petro aikštėje dešimtųjų kun. Giussani mirties metinių proga. Tų pačių metų lapkritį Amerikos universiteto Notre Dame surengtoje konferencijoje skaitė pagrindinį pranešimą “Tiesa jus išlaisvins“.

2016 m. balandį kun. Carrón buvo priimtas privačioje audiencijoje pas popiežių Pranciškų. Po jos parašė laišką Brolijai.

Lapkričio 30 d. Šventasis Tėvas parašo laišką kun. Carrón, dėkodamas visam Judėjimui už bendruomenių visame pasaulyje surinktas aukas per piligrimines keliones, skirtas Šventiesiems gailestingumo metams.

2015 m. spalį Rizzoli leidykla išleidžia knygą „Nuginkluotas grožis“, kurioje surinkti esė ir pasisakymai, gvildenantys didžiuosius šiuolaikinio gyvenimo klausimus, nuo šeimos iki ekonominės krizės, kaip iššūkius ir galimybes krikščionybei, iš tiesų norinčiai vėl pasiekti žmogaus širdį. Knyga, kuri pristatyta per keliasdešimt susitikimų Italijoje ir užsienyje (knyga išleista įvairiomis kalbomis), suteikia progą įvairiapusiam dialogui su įvairios krypties viešojo gyvenimo asmenybėmis ir herojais.

2017 m. spalį Piemme leidykla išleidžia kun. Carrón knygą-interviu „Kur yra dievas? Krikšioniškasis tikėjimas didžio netikrumo laikais“, kuri yra pokalbis su La Stampa žurnalistu Andrea Tornielli. Knygoje iškyla Judėjimo žvilgsnis į dabartinį laikotarpį ir esminio tikėjimo branduolio pasiūlymas, išliekant ištikimiems kun. Giussani charizmai ir popiežiaus Pranciškaus mokymui.

2018 m. pavasarį Edizioni San Paolo išleidžia kun. Carrón knygą „Unikalus idealo balsas. Dialogas su jaunimu“. Tai – indėlis į 2018 m. spalį vykusį Vyskupų sinodą “Jaunimas, tikėjimas ir nuovokumas dėl pašaukimo”.

2020 m. balandį el.knygos formatu pasirodo Julián Carrón knyga-interviu „Žmogiškumo nubudimas. Svaiginamo laiko refleksijos“, kurią parengė Alberto Savorana ir kurioje, pradėdamas nuo Covid-19 įsiveržimo į visų gyvenimą, CL vadovas aprašo didžiąją galimybę, kaip vėl atrasti žmogiškumą.

Jau keletą metų gausu kun. Carrón viešų pasisakymų ir interviu, duotų viso pasaulio šalių žiniasklaidai.

2020 m. kovą Diakonija vėl išrenka kun. Carrón CL Brolijos vadovu šešeriems metams.

2021 Po to, kai Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija paskelbė bendrą dekretą Tikinčiųjų asociacijos, 2021 m. lapkričio 15 d. kun. Carron laišku Brolijai praneša sprendimą atsistatydinti iš šių pareigų, kad iš karto galėtų vykti pasikeitimo procesas, kurio buvo paprašyta iš Šventojo Sosto pripažintų tarptautinių tikinčiųjų asociacijų.

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika / Slapukų valdymas