Julián Carrón - Kas yra CL

Julián Carrón

Kunigo Giussani pakviestas kartu dalintis vadovavimo Judėjimui atsakomybe, Julian Carron nuo 2005 m. kovo 19 d. yra Comunione e Liberazione (Bendrystė ir Išsilaisvinimas) Brolijos vadovas, o nuo 2005 m. gegužės 13 d. Memores Domini bažnytinis pat

Julian Carron gimė 1950 m. Navaconcejo (Cáceres, Ispanijoje). Labai jaunas įstoja į Madrido Conciliar kunigų seminariją, kur įgyja vidurinį ir teologinį išsilavinimą. 1975 m. įšventinamas kunigu, o kitais metais Popiežiškajame Comillas universitete gauna teologijos aukštojo mokslo diplomą, specializuodamasis Šventojo Rašto studijose.
Dėsto Madrido Complutense univeristete.
Tampa prancūzų Biblijos ir archeologijos mokyklos Jeruzalėje tikruoju mokiniu (Élève Titulaire), kur dirba vadovaujant M.-É. Boismard. Vienerius metus dirba mokslinį darbą Amerikos Katalikiškajame universitete (Vašingtone), dėsto Teologijos studijų kursą Conciliar kunigų seminarijoje Madride.

Kunigų seminarijos Minore vadovas, tikybos dėstytojas, atsakingas už pastoraciją Arkivyskupinėje Immaculada di San Dámaso kolegijoje (Madride), o nuo 1987 m. iki 1994 m. eina jos direktoriaus pareigas.
1984 m. apsigina teologijos daktaro laipsnį Norte de España Teologijos fakultete, Burgos. San Dámaso Teologijos, tikybos ir katechetikos mokslų instituto dėstytojas ir Naujojo Testamento ordinarinis profesorius Madrido San Dámaso Teologijos fakultete, kur dėsto „Įvadą į Šventąjį Raštą”, „Šv. Pauliaus laiškus ir Apaštalų darbus”, „Krikščionybės ištakas”. Tuo pačiu jis yra knygų serijos „Studia Semitica Novi Testamenti” leidybos valdybos narys. Vadovauja Klasikinės ir rytų filologijos Šv. Justino institutui Madride. X-ame dešimtmetyje rengia daugybę konferencijų apie evangelijų istoriškumą Madride, Milane, Turine, Bolonijoje, Romoje, Florencijoje, Rimini konferencijų, skirtų Evangelijos istoriškumui, ir Niujorko universitete, Jono Pauliaus II institute, kuris priklauso Vašingtono Katalikiškajam universitetui, San Francisko universitete skaito paskaitas tema „Beieškant tikrumo dėl istorinės Evangelijų vertės”. Be daugybės straipsnių įvairiuose žurnaluose, publikuoja El Mesías manifestado. Tradición literaria y trasfondo judío de Hch 3, 19-26 (Studia Semitica Novi Testamenti 2, Madrid 1993).

Buvo tarptautinio katalikiško žurnalo Communio, žurnalo Estudios Bíblicos ispaniško leidimo redaktoriumi bei Madrido San Dámaso teologijos fakulteto bibliotekos ir prie to paties Fakulteto prijungto Religijų studijų instituto direktoriumi.

Nuo 2004 m. rugsėjo persikelia gyventi į Milaną, pakviestas kun. Liugi Giussani, bažnytinio judėjimo Comunione e Liberazione (Bendrystė ir Išsilaisvinimas) įkūrėjo dalintis su juo atsakomybe vadovaujant visam Judėjimui.

Nuo akademinių 2004-2005 metų dėsto teologijos įvadą Katalikiškajame Šventosios Širdies universitete Milane.

2005 m. kovo 19 d. Centrinės Comunione e Liberazione Brolijos diakonijos paskiriamas Comunione e Liberazione Brolijos vadovu, kaip kun. Giussani, mirusio 2005 m. vasario 22 d., įpėdinis. 2005 m. gegužės 13 d. Popiežiškosios pasauliečių tarybos paskiriamas Asociacijos Memores Domini bažnytiniu patarėju.

2005 m. rugpjūčio 26 d. pirmą kartą priimamas Popiežiaus Benedikto XVI-ojo per privačią audienciją Castel Gandolfo kaip Comunione e Liberazione Brolijos vadovas.

2005 m. spalį dalyvauja Sinode „Eucharistija: Bažnyčios gyvenimo bei misijos šaltinis ir viršūnė” kaip popiežiaus paskirtas vienas iš sinodo tėvų.

2006 m. birželio 3 d. Šv.Petro aikštėje susitikimo su Benediktu XVI-uoju ir bažnytiniais judėjimais metu skaito pranešimą.

2007 m. kovo 24 d. vadovauja tarptautinei Comunione e Liberazione piligriminei kelionei į Šv.Petro aikštę audiencijai pas Šventąjį Tėvą 25-ųjų Comunione e Liberazione Brolijos popiežiškojo pripažinimo metinių proga.
2008 m. kovo 8 d. pasibaigus jo įgaliojimams, Centrinės Comunione e Liberazione Brolijos diakonijos vėl paskiriamas Brolijos vadovu dar šešeriems metams.

2008 m. balandį Benedikto XVI-ojo paskiriamas Popiežiškosios pasauliečių tarybos konsultantu.

2008 m. spalį dalyvauja Sidone „Dievo Žodis Bažnyčios gyvenime ir misijoje” kaip popiežiaus paskirtas vienas iš sinodo tėvų.

Nuo 2005 m. iki 2009 m. yra Rizzoli leidyklos leidžiamos knygų serijos „Krikčioniškojo dvasingumo knygos” („I libri dello spirito cristiano”) redaktorius, o nuo 2005 m. iki 2010 m. vadovauja diskografinės „Spirito gentil” serijos leidybai. Abiejų serijų pradininkas buvo kun. Giussani.

2010 m. lapkritį skaito pranešimą Maskvoje vykusioje Rusų stačiatikių bažnyčios organizuotoje teologijos konferencijoje tema “Gyvenimas Kristuje, krikščioniškoji etika, asketiškoji Bažnyčios tradicija ir šiuolaikiniai iššūkiai”; tą patį 2010 m. lapkritį skaito pranešimą XII-ajame kongrese “Katalikai ir viešas gyvenimas”, surengtame Madrido “San Pablo Ceu” universitetinio fondo, tema “Įsišakniję Kristuje: tvirti tikėjime ir misijoje”.

2011 m. gegužės 19 d. Benedikto XVI-ojo paskiriamas naujos Popiežiškosios tarybos naujosios evangelizacijos sklaidai konsultantu.
2012 m. gegužės 12 d. Amerikos katalikiškasis universitetas Vašingtone jam suteikia teologijos garbės daktaro laipsnį, motyvuodamas taip: „Už Jūsų plačiai žinomą tarnystę teologijos, ypač Šventojo Rašto, srityje ir už Jūsų vadovavimą tarptautiniam bažnytiniam Popiežiaus pripažintam judėjimui.“

2012 m. vasario 22 d. kreipiasi į Milano arkivyskupą, kardinolą Angelo Scola su prašymu, kad būtų pradėta kun. Giussani beatifikacijos ir kanonizacijos byla.

2012 m. spalį dalyvauja Sinode, kurio tema „Naujoji evangelizacija krikščioniškojo tikėjimo skleidimui“ kaip popiežiaus paskirtas vienas iš sinodo tėvų.

2013 m. spalio 11 d. kun. Julián Carrón buvo priimtas privačioje audiencijoje pas popiežių Pranciškų. Po jos, spalio 16 d., kun. Julián parašė laišką Brolijai ir visam Comunione e Liberazione judėjimui.

2014 m. kovo 29 d. Diakonija vėl išrenka kun. Carrón CL Brolijos vadovu šešeriems metams.

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Webmaster / Note legali / Credits