Charizmos vaisingumas - Bažnytinis judėjimas

Charizmos vaisingumas

Iš kun. Giussani charizmos gimė laisvi suaugusiųjų sambūriai, kurių tikslas – padėti vieni kitiems išgyventi krikščionybę pagal turimą pašaukimą: tai pasauliečiai, vienuoliai ir vienuolės, vyskupijos kunigai ir kunigai misionieriai.

„Įvykis, kuris pakeitė Įkūrėjo gyvenimą, „sužeidė“ ir daugybės jo dvasinių vaikų gyvenimus ir leido atsirasti daugybei religinių bei bažnytinių patirčių, kurios sudaro jūsų plačios ir įvairialypės dvasinės Šeimos istoriją“. Šiais žodžiais, ištartais per audienciją Šv. Petro aikštėje 2007 metų kovo 24 dieną, Benediktas XVI-asis prisiminė gausybę vaisių, atsiradusių iš kunigui Giussani duotos charizmos, pabrėždamas Judėjimo suteikiamą galimybę „giliu ir aktualiu būdu išgyventi krikščionišką tikėjimą [...] su tokiu spontaniškumu ir laisve, kurie leidžia atsirasti naujiems ir pranašiškiems apaštaliniams bei misionieriškiems pašaukimams.“

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika / Slapukų valdymas