Šv. Karolio Boromiejaus kunigų misionierių brolija - Charizmos vaisingumas

Šv. Karolio Boromiejaus kunigų misionierių brolija

1985-ųjų metų rugsėjo mėnesį kun. Massimo Camisasca, padrąsintas kun. Giussani, įkūrė Šv. Karolio Boromiejaus kunigų misionierių broliją. Jauni kunigai, kurie į ją įstoja, nuo pat pradžių trokšta palaikyti vienas kitą pašaukime ir tobulai atsakyti į Jono Pauliaus II-ojo kvietimą, išsakytą Judėjimui per audienciją, skirtą trisdešimtosioms CL metinėms (1984 m. rugsėjo 29 d.): „Eikite per visą pasaulį tam, kad neštumėte tiesą, grožį ir taiką, kuriuos sutinkate Kristuje Atpirkėjuje.“ Misionieriška brolija 1989 metais kardinolo Ugo Poletti buvo pripažinta kaip apaštalinio gyvenimo bendruomenė, po to, 1999 metais, Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo pripažinta kaip popiežiškosios teisės institucija.

Brolija“ ir „misija“ yra pagrindiniai žodžiai, apibūdinantys šią jauną bendruomenę: tarnauti žmonėms, pasirengus vykti visur, kur Bažnyčiai ir Judėjimo bendruomenei reikia kunigų, kad jie dalintųsi CL patirtimi visame pasaulyje „per kunigo misionierišką energiją“, kaip rašė įkūrėjas ir vadovas kun. Massimo Camisasca; gyventi bendrystėje, kuri yra tiek tarpusavio pagalba, tiek misionieriškumo metodas įvairioje aplinkoje: parapijose, mokyklose ir universitetuose.

Šv. Karolio Boromiejaus brolijos kunigai gyvena „namuose“, kurie šiandien išsibarstę penkiuose žemynuose, o jų tikslas - būti Kristaus draugijos ženklu žmonėms ir suteikti galimybę pažinti Kristų naujai. Tai yra žmonės, kurie trokšta būti CL Judėjimo dalimi ir nori nuolatos leistis būti ugdomi jo charizmos. Šv. Karolio Boromiejaus brolija pačiu savo buvimu nori parodyti, kad kun. Giussani suteikta charizma geba ugdyti ir stiprinti kunigystės kelyje jaunuolius, kurie atrado ar subrandino savo pašaukimą per Judėjimą ir kurie yra pašaukti gyventi savo kunigystę visai Bažnyčiai ir visą gyvenimą.

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Webmaster / Note legali / Credits