Gailestingųjų Dangun ėmimo seserų kongregacija - Charizmos vaisingumas

Gailestingųjų Dangun ėmimo seserų kongregacija

Kun. Giussani suteiktos charizmos dėka atsirado taip pat religinė Gailestingųjų Dangun ėmimo seserų bendruomenė, kuri 1993 m. įkurta popiežiškuoju dekretu kaip savarankiška institucija, atskirta nuo Mažųjų Dangun ėmimo seserų vienuolijos, į kurią nuo 7-ojo dešimtmečio buvo įstojusios daugelis merginų iš Judėjimo. Kun. Giussani liko labai sužavėtas tų seserų paprastumo ir artimo meilės ir atpažino didelį panašumą su tuo, kaip jis suvokė ir gyveno krikščionišką gyvenimą, ir todėl nukreipdavo šios patirties link pašaukimus, atsirasdavusius jo Judėjime, kurie buvo jautresni artimo meilės aspektui.

Įvykiai Bažnyčioje po II–ojo Vatikano Susirinkimo privedė prie didėjančios diferenciacijos, kuri baigėsi tuo, kad atsirado nauja religinė šeima, kuri kun. Giussani asmenyje atrado vadovą, kad šiais laikais išgyventų įkūrėjo, tėvo Stefano Pernet, gyvenusio Prancūzijoje XIX amžiuje, charizmą. Sukrėstas materialinio ir moralinio skurdo, kuriame gyveno darbininkų šeimos, ir jų nutolimo nuo Bažnyčios, kun. Pernet davė pradžią veiklai, kai konsekruotos moterys pradėjo tarnauti šeimoms, atsakydamos į konkrečius poreikius slaugant ligonius ir atliekant namų ruošą, taip liudydamos Bažnyčioje esančią Kristaus meilę ir pažadindamos tikėjimą per artimo meilę. Nuo pat pradžių tai buvo apaštališka veikla, skirta, kaip sakė įkūrėjas, „atkurti tautą Dievui.“

Gailestingųjų Dangun ėmimo seserų vienuolija šiandien tęsia tą pačią misiją, atsižvelgdama į pokyčius visuomenėje, dėl kurių dažnai prireikia jai tiesiogiai įsitraukti į savivaldos įstaigų paslaugų tinklą. Jos veikla nukreipta į šeimą, teikiant pagalbą ligoniams, sunkumus patiriantiems vaikams, senyviems žmonėms jų namuose, visuomet turint omenyje žmogaus orumą, vertą pagarbos vien už tai, kad jis egzistuoja. Iš čia atsiranda žavintis dalijimasis, kuriame iškeliama žmogaus vertė, nes jo panorėjo ir jį pamilo Kristus, ir jo istorija turi prasmę, nes jis turi viltingą likimą.

Šiandien vienuolijai priklauso daugiau nei šimtas seserų. Jų rengimo kelias, išlaikant vienuoliškam gyvenimui būdingas savybes, pagal metodus ir turinį yra artimas Memores Domini, atpažįstant juose tą turtingumą, kurį kun. Giussani charizma siūlo skaistumo patirties įgyvendinimui. Šiandien seserys „veikia“ Italijoje, Milane, Turine, Trieste, Romoje ir Neapolyje, taip pat Ispanijoje, Madride. Generalinė Gailestingųjų Dangun ėmimo seserų kapitula 2005-ųjų metų lapkritį vienuolijos įkūrėju kartu su tėvu Pernet paskelbė kun. Giussani. Šventasis Sostas davė sutikimą ir patvirtino šį sprendimą.

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Webmaster / Note legali / Credits