„Bendrystė ir Išsilaisvinimas“ brolija - Charizmos vaisingumas

„Bendrystė ir Išsilaisvinimas“ brolija

Tarp iš Judėjimo atsiradusių sambūrių šis geriausiai atspindi kunigui Giussani suteiktą charizmą. CL brolija yra visuotinė tikinčiųjų asociacija, kurią 1982-ųjų metų vasario 11 dieną pripažino Popiežiškoji pasauliečių reikalų taryba. Tai - suaugę žmonės, kurie laisvai įsipareigoja sekti Kristumi ir Bažnyčia pagal įkūrėjo perduotą metodą.

(...) Broliją įkūrė ir iki mirties jai vadovavo kun. Giussani. Šiuo metu Brolijai vadovauja kun. Julian Carron, kuris 2005-ųjų metų kovo 19 dieną Centrinės Diakonijos buvo išrinktas vadovu ir steigėjo įpėdiniu. 2008-ųjų metų kovo 8 dieną, pasibaigus kun. Julian Carron įgaliojimams, Centrinė Diakonija vėl patvirtino jo paskyrimą Brolijos vadovu dar šešeriems metams.

Šiandien Brolija savo grupėse, paplitusiose visuose žemynuose, turi apie 60 000 suaugusiųjų, einančių keliu šventumo, kuris pripažįstamas kaip gyvenimo ir tarpusavio draugystės tikslas, link (...).

Daugiau informacijos apie Broliją: nuoroda į Brolijos puslapį.

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Webmaster / Note legali / Credits