Judėjimo ugdymo metodas - Bažnytinis judėjimas

Judėjimo ugdymo metodas

Kun. Giussani ugdomojo metodo elementai

„Nuo pat pirmos pamokos mokykloje, - rašė kun. Giussani, - visada kartodavau: „Nesu čia, kad mano idėjas laikytumėte savomis, bet kad išmokyčiau jus tikro metodo, kad įvertintumėte tai, ką jums pasakysiu“. ..

Giussani ugdomasis metodas gali būti apibendrintas penkiais elementais:

a) Susitikimo įvykis

Kas susitinka Judėjimą, susiduria su patirtimi, kurią galima priskirti tikėjimui, amžiais perteiktu Katalikų Bažnyčios (tradicijos). Tikėjimas „siūlomas kaip aukščiausias protingumas, nes susitikimas su įvykiu, kuris tikėjimą perduoda, sukuria neįsivaizduojamą patirtį ir atitikimą žmogiškumui“.

b) Ištikimybė tradicijai

„Norint ugdyti, reikia tinkamai pasiūlyti praeitį. Jei praeitis nepasiūloma, jei praeitis, tradicija nesuvokiama, jaunuolis užauga keistas arba skeptiškas“. „Ši tradicija jaunuoliui yra kaip tam tikra tikrovę paaiškinanti hipotezė“.

c) Autoritetas: pasiūlymo egzistencialumas

„Praeitis gali būti pasiūlyta jaunimui tik tuo atveju, jei ji parodoma per išgyvenamą dabartį, kuri pabrėžia jos atitikimą esminiams širdies poreikiams“. Tokia užduotis priklauso autoritetui: žmonėms, kurie sąmoningai išgyvena ir siūlo tradiciją, ją pagrįsdami.

d) Ugdyti kritikai ir asmeniniam vertinimui

pasiūlytoji tradicija vėliau turi būti įvertinta asmeniškai, t.y. palyginama su savo poreikiais ir esminėmis akivaizdybėmis. Tik tokiu būdu, susidūrus su visa tikrove ir aplinka, nesusvetimėjama ir nesusitapatinama su vyraujančia kultūra.

e) Rizika, būtina laisvei

Susidūrimas su pasauliu kelią pavojų jaunuolio pasirinkimui ir krypčiai, skirtingai negu išmoko iš ugdytojo. Ta rizika yra neišvengiama ir būtina tam, kad asmenybė tikrai subręstų ir laisvė veiktų pilnu galingumu.

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika / Slapukų valdymas