Benediktas XVI. “Tikras tikėjimo milžinas" - Pranešimai spaudai

Benediktas XVI. “Tikras tikėjimo milžinas"

Davide Prosperi

2022-12-31 - "Jis buvo autentiškas Bažnyčios tėvas ir taip pat tėvas, mylintis kiekvieną šio laikotarpio vyrą ir moterį. Nors ir apimti skausmo, esame be galo dėkingi Dievui už mums padovanotą tokį draugą ir vadovą kelyje kaip jis". Davide Prosperi pareiškimas

Sužinojęs apie Benedikto XVI mirtį, Davide Prosperi pareiškė:
Comunione e Liberazione judėjimo vardu išsakau visą mūsų gilų liūdesį, nors ir kupiną vilties, bei sujaudintą užuojautą dėl Popiežiaus emerito Benedikto XVI netekties. Tikras tikėjimo milžinas ir uolus gyvenimo, paženklinto susitikimo su Kristumi, grožio liudytojas. Jis buvo autentiškas Bažnyčios tėvas ir taip pat tėvas, mylintis kiekvieną šio laikotarpio vyrą ir moterį. Ypač, be abejonės, buvo mylintis tėvas mums iš Comunione e Liberazione. Pasaulyje, besiblaškančiame prasmės gyventi paieškose, Benediktas iš tiesų tarnavo Bažnyčiai, parodydamas visiems, kaip, jo žodžiais tariant, “tikėjimo protingumas tampa tikrovės protingumu”. Visas jo mokymas buvo paženklintas tvirto įsitikinimo, kad adekvatus atsakymas į šiuolaikinio žmogaus klausimus yra įvykis, kuris krikščionybę paverčia esančia kaip pirmąją dieną ir geba sukurti gyvą tautą. Šiuo požiūriu jis iš karto tapo artimas kun. Giussani, su kuriuo užgimė tikra ir gili draugystė, trukusi visą gyvenimą.
Nors ir apimti skausmo, esame be galo dėkingi Dievui už mums padovanotą tokį draugą ir vadovą kelyje kaip jis. Esame tikri, kad jo liudijimas atneš vis daugiau vaisių Popiežiaus Pranciškaus ir Bažnyčios gyvenime, taigi ir kiekvieno mūsų gyvenime. Prašykime To, kurį jis labai mylėjo būdamas gyvas, kad priimtų Benediktą Rojaus džiaugsme, iš kur jis galės lydėti visos Bažnyčios ir mūsų Brolijos kelią link to šventumo, kurį jis mums parodė, paskirdamas gyvenimą Kito veikimui kaip “nuolankus darbininkas Viešpaties vynuogyne”.
Milanas, 2022.12.31

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika / Slapukų valdymas