Kun. Anas, draugas tikėjime - Julián Carrón tekstai

Kun. Anas, draugas tikėjime

Julián Carrón

2021-03-14 - Kun. Julián Carrón Pranešimas

"Nuo šiol negalėsime galvoti apie Anas, neturėdami akyse Petro ir Jono, nustebusių priešais tuščią kapą". Carrón pranešimas apie kun. Antonio Anastasio iš San Carlo brolijos mirtį

Mieli draugai,
Pranešimas apie kun. Antonio Anastasio mirtį
Skausmas dėl mūsų mylimojo draugo „Anas“ (kun. Antonio Anastasio) netekties negali užtemdyti dėkingumo Dievui už tai, kad jį mums davė kaip draugą tikėjime.
Kristaus pagautas per susitikimą su kun. Giussani charizma, norėjo pašvęsti savo gyvenimą misijai kaip San Carlo brolijos kunigas, kad visiems šauktų, kas mums brangiausia. Taip tapo daugelio žmonių – jaunų ir mažiau jaunų – bičiuliu, su užkrečiančiu entuziazmu liudydamas Kristaus veikimą savo gyvenime.
Jo liudijimas pasiekė kulminaciją paskutiniame gyvenimo etape pašvenčiant save Kristui kančioje, supanašėjus su Juo ant kryžiaus, kad su Juo įeitų į „dangišką karalystę, pripildytą visokeriopo džiaugsmo, kurio širdis geidžia“ (Jacopone da Todi).
Nuo šiol negalėsime galvoti apie Anas, neturėdami akyse Petro ir Jono, nustebusių priešais tuščią kapą Velykų rytą. Mirtie, kur yra tavo pergalė?
Užtariant kunigui Giussani, prašykime Dievo Motinos, kad paslaptingu, bet ir tikrovišku būdu, jį mums sugrąžintų, kad jis iš Dangaus lydėtų mūsų kelionę šiame pasaulyje.
Kun. Julián Carrón

Milanas, 2021 kovo 9 d.

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika / Slapukų valdymas