Hipotezė, kuri daugiau nėra vien tik hipotezė - Luigi Giussani tekstai

Hipotezė, kuri daugiau nėra vien tik hipotezė

Luigi Giussani

2010-01-10 - Iš Luigi Giussani, Krikščionybės iššūkio ištakos, Tyto Alba, Vilnius 2005, psl. 34-35.

Įsivaizduokime pasaulį kaip bekraštę lygumą, kur nesuskaičiuojama daugybė žmonių grupių vadovaujant inžinieriams ir architektams ir turėdami skirtingus projektus stengiasi pastatyti tiltus su tūkstančiais arkų, kurios būtų jungtis tarp žemės ir dangaus, tarp efimeriškos jų buveinės ir likimo "žvaigždės". Lyguma yra nusėta begalinės daugybės statybos aikštelių, kur verda karštligiškas darbas. Ir vienąkart ten ateina žmogus ir žvilgsniu aprėpia visą tą intensyvią statybą ir vienu momentu sušunka: "Sustokite!". Pamažu visi, pradedant arčiausiai esančiais, nutraukia darbą ir žiūri į jį. Jis sako: "Esate didūs, ir taurūs, jūsų pastangos yra kilnios, bet liūdnos, nes jums nepavyks nutiesti kelio, kuris sujungtų jūsų žemę su galutine paslaptimi. Palikite savo projektus, padėkite į šalį savo įrankius: likimas pasigailėjo jūsų; sekite paskui mane, tą tiltą pastatysiu aš: iš tikrųjų aš esu likimas".
Pabandykime įsivaizduoti visų tų žmonių reakciją girdint panašius tvirtinimus. Pirmiausia architektai, viršininkai, geriausieji to amato meistrai instinktyviai pasakytų savo darbininkams: "Nenutraukite darbo, nagi: grįžkim prie darbo. Ar nesuprantate, kad šis žmogus pamišėlis?". "Žinoma, jis pamišėlis" - aidu atkartotų žmonės - "Matosi, kad pamišėlis" - samprotautų vėl imdamiesi darbo paklausę savo viršininkų paliepimo. Ir tik keletas nenukreipia nuo jo žvilgsnio, lieka giliai jo sujaudinti, nepaklūsta kaip visa masė savo viršininkams, prisiartina prie jo, seka paskui jį.
Taigi šiame fantastiškame vaizde yra visa tai, kas įvyko istorijoje, kas istorijoje vyksta ir dabar.
Priėję šį momentą esame nebe teorinės (filosofinės ar moralinės), bet istorinės problemos akivaizdoje. Pirmasis klausimas, kurį turime sau pateikti - tai nėra: "Ar tai, ką sako krikščioniškoji žinia yra pamatuota ir teisinga?", bet: "Ar tiesa, kad tai įvyko ar ne?", "Ar tiesa, kad įsikišo Dievas?"
"Ar tiesa, kad Dievas įsikišo į istoriją?" pirmiausia privalo remtis tuo neturinčiu lygių iššūkiu, kuris atskleidžia labai aiškios žinios turinį, privalo virsti kitu klausimu: "Kas yra Jėzus?". Krikščionybė iškyla kaip atsakymas į šį klausimą.

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika