Benedikto XVI pasirašytas laiškas kunigui Julián Carrón pirmųjų kunigo Giussani mirties metinių proga - Benedikto XVI tekstai


Benedikto XVI pasirašytas laiškas kunigui Julián Carrón pirmųjų kunigo Giussani mirties metinių proga

Benediktas XVI

2006-02-02 - Iš Vatikano, 2006 m. vasario 2 d.

Velionio prelato Luigi Giussani, kuris daugeliui jaunuolių buvo tėvas ir mokytojas, nurodęs jiems Kristų kaip jų gyvenimo centrą, pirmųjų mirties metinių proga, aš dvasiškai susijungiu su Jumis ir visu Comunione e Liberazione judėjimu, kad padėkočiau Viešpačiui už tokio uolaus dvasininko, mylėjusio žmogų, nes buvo įsimylėjęs Kristų, dovaną. Su susijaudinimu prisimenu iškilmingas jo laidotuves Milano Katedroje, dar kartą man suteikusias progą pamatyti tą pagarbą ir įvertinimą, kuriuos per jo vaisingą gyvenimą sugebėjo sukelti jo asmuo, jo mokymas ir jo apaštalinė veikla.

Kaip pabrėžiau per laidotuves, ypač stebino brangiojo kun. Giussani tvirta ištikimybė Kristui ir nepaliaujamos pastangos skelbti Evangelijos naujienos turtingumą visiems visuomenės sluoksniams. Jo dvasiniams vaikams tenka užduotis eiti jo pėdomis, laikantis jo mokymo ir visuomet pasiliekant bendrystėje su vyskupais ir kitais dvasininkais. Užtikrinu, kad melsiuosi už tai, prašydamas Viešpaties, kad Comunione e Liberazione judėjimas galėtų tarnauti Evangelijai su džiaugsmu, tęsdamas savo gerbiamo įkūrėjo pradėtą veiklą.

Būtent su tokiais jausmais ir palinkėjimais šios reikšmingos sukakties proga meldžiu gausių dangiškų malonių ir paramos Jums, kun. Giussani įpėdiniui, Jūsų pagalbininkams ir visai dvasinei bendruomenei, kuriai vadovauti Jums yra patikėta, o kaip ypatingo prielankumo ženklą suteikiu visiems specialų Apaštalinį palaiminimą, mielai suteikdamas jį prelato Luigi Giussani šeimos nariams ir tiems, kurie saugo gyvą jo atminimą.

Iš Vatikano, 2006 m. vasario 2 d.
Benediktas XVI

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika