Šv. Popiežiaus Benedikto XVI žinia Brolijos rekolekcijų proga - Benedikto XVI tekstai

Šv. Popiežiaus Benedikto XVI žinia Brolijos rekolekcijų proga

Benediktas XVI

2005-04-27 - 2005 m. balandžio 27 d.

Gerbiamasis,

su džiaugsmu perduodu Jums ir Comunione ir Liberazione brolijai ypatingą Jo Šventenybės Benedikto XVI sveikinimą rekolekcijų, kurios vyks Riminyje šių metų balandžio 29 – 30 dienomis, proga.

Šventasis Tėvas, kol Savo siela dar gyvai prisimena jaudinančias mirusiojo kunigo Luigi Giussani laidotuves Milano katedroje, dvasiškai dalyvauja šių dienų apmąstymų ir maldų įkarštyje, kurioms Jūs vadovaujate, ir linki, kad jos būtų vaisingos asketiško atsinaujinimo ir liepsnojančio apaštališko bei misionieriško uolumo.

Kokia reikšminga meditacijų, kurias jūs vesite, tema: viltis. Kaip svarbu mūsų laikais suprasti vertę ir svarbą krikščioniškosios vilties, kurios šaknys glūdi paprastame tikėjime, ir kuri neabejoja Kristumi bei jo išgelbėjimo žodžiu.

Šia viltimi maitinosi brangusis kunigas Giussani, ir jo nurodytu keliu ketina toliau eiti jūsų nusipelniusi Brolija. Jūsų įkūrėjas tik keletu dienų anksčiau mirė už Šventąjį tėvą Joną Paulių II. Abu liepsnojantys Kristaus liudininkai. Mums paliko liudijimą visiško atsidavimo „vilčiai, kuri neapgauna“ (Rm 5,5), tai vilčiai, kuria Šventoji dvasia užlieja tikinčiųjų širdis, pripildyma jas Dievo meile.

Šventasis Tėvas patiki Švenčiausiajai Marijai, Vilties Motinai jūsų rekolekcijų sėkmę ir iš širdies siunčia nuoširdų apaštalinį palaiminimą Jums, visiems dalyviams ir Comunione e Liberazione brolijai.

Jums ištikimas Viešpatyje
Kardinolas Angelo Sodano
Šventojo Sosto sekretorius

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika / Slapukų valdymas