Mes negalime tylėti - Kiti tekstai ir rankraščiai

Mes negalime tylėti

Italijos vyskupų konferencija

2014-08-14 - Italijos vyskupų konferencijos pranešimas

Rugpjūčio 14-18 dienomis esame pakviesti dvasiškai lydėti Šventąjį Tėvą jo kelionėje į Pietų Korėją, kur jis dalyvaus VI-ose Azijos Jaunimo Dienose.

Mūsų bendruomenei tai vertinga proga priartėti prie tos Bažnyčios realybės: jaunos Bažnyčios, kurios istorija buvo lydima persekiojimų, trukusių beveik šimtmetį ir kurių metu beveik 10 000 tikinčiųjų tapo kankiniais: 103 iš jų buvo kanonizuoti 1984 m., kai buvo minimas vietinės katalikų bendruomenės susikūrimo antrasis šimtmetis.

Atsižvelgiant į tai, sustiprinama šį įvykį apibūdinanti tema: „Kelkis, Azijos jaunime! Kankinių šlovė virš tavęs spindi“: „Jeigu esame mirę su Kristumi, tikime ir gyvensią su juo.“ (Rom 6,8).

Norėtume, kad šie žodžiai galėtų sukrėsti ir mūsų Europą, išsiblaškiusią ir abejingą, aklą ir nebylią priešais persekiojimus, kuriuos šiandien patiria šimtai tūkstančių krikščionių. Jeigu religinės laisvės, kuri yra kitų žmogiškų laisvių pagrindas, trūkumas nuskurdina daugelį pasaulio vietų, tai autentiška Kalvarijos patirtis suvienija pakrikštytuosius tokiose šalyse kaip Irakas ir Nigerija, kuriose tikintieji dėl savo tikėjimo tampa teroristinių grupuočių aukomis; išmesti iš savo namų ir kenčiantys grasinimus, priespaudą ir smurtą, jie susiduria su pažeminimais dėl savo socialinės atskirties bei tremtimi net iki mirties. Jų bažnyčios išniekinamos: senovinės relikvijos, tokios kaip Madonos ir Šventųjų statulos, sunaikinamos integralizmo, kuris galiausiai neturi nieko autentiškai religiško. Šiose vietose krikščioniška esatis – daugiau negu tūkstantinė jos istorija, tradicijų įvairovė ir kultūros turtingumas – yra pavojuje: rizikuoja išnykti iš tų vietų, kuriose gimė, pradedant nuo Šventosios Žemės.

Mes negalime tylėti priešais panašias civilizacijų pamatų, žmogiškojo orumo ir žmogaus teisių atakas. Vakarai negali ir toliau kreipti savo žvilgsnio kitur, apsimesdami galintys ignoruoti žmogišką tragediją, kuri sunaikina jų suformuotas vertybes ir kurioje krikščionys brangiai moka už tai, kad dėl išankstinių nuostatų jų tikėjimas beatodairiškai painiojamas su konkrečiu vystymosi modeliu.

Norime, kad mūsų laikais rūpinimasis daugelio brolių ir seserų ateitimi taptų pastangomis suprasti jų išgyvenamą dramą, kurią akcentuoją ir Popiežius: „Šiandien persekiojamų krikščionių yra daugiau negu pirmaisiais amžiais.“

Kviečiame mūsų bažnytines bendruomenes vienytis maldoje Švč. Mergelės Marijos dangum ėmimo dieną (rugpjūčio 15) – tai būtų konkretus vienijimosi ženklas su tais, kurie patiria sunkias represijas.

Padedant Nekaltajai Mergelei Marijai, jų pavyzdys tepadeda ir mums visiems nugalėti šiais laikais egzistuojantį dvasinį menkumą, atrasti Evangelijos džiaugsmą ir drąsą liudyti krikščionybę.

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika