Prašymo malda Dievo tarnui kun. Luigi Giussani - Kitos Naujienos

Prašymo malda Dievo tarnui kun. Luigi Giussani

2012-05-10

Gailestingasis Tėve, dėkojame Tau
už tai, kad Savo Bažnyčiai ir pasauliui dovanojai
Dievo Tarną kun. Luigi Giussani.
Jis savo atsidavusiu gyvenimu
mus išmokė pažinti ir mylėti
Jėzų Kristų, esantį čia ir dabar,
su nuolankiu tikrumu prašyti Jo, kad
„kiekviena diena prasidėtų „taip“ Viešpačiui,
kuris mus apkabina ir padaro derlingą
mūsų širdies dirvą,
kad išsipildytų Jo darbai pasaulyje,
o tai yra pergalė prieš mirtį ir blogį“.
Suteik mums, Tėve,
per kun. Giussani
pagal Tavo valią
malonę, kurios meldžiame,
vildamiesi, kad jis
greitai taps vienu Tavo šventųjų.
Dėl Kristaus, mūsų Viešpaties. Amen

Veni Sancte Spiritus.
Veni per Mariam




Beatifikacijos bylos sekretoriatas:
segreteriapostulazione@luigigiussani.org
via De Notaris 50 - 20128 Milano (Italija)

Imprimatur in Curia Arch. Mediolanensi,
2012 m. balandžio 13 d.
† Angelo Mascheroni

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika / Slapukų valdymas