X-osios kun. Luigi Giussani mirties metinės ir XXXIII-osios CL Brolijos Popiežiškojo pripažinimo metinės. Mišių intencija - Kitos Naujienos

X-osios kun. Luigi Giussani mirties metinės ir XXXIII-osios CL Brolijos Popiežiškojo pripažinimo metinės. Mišių intencija

2015-01-28


Dešimtosios Dievo tarno kun. Giussani mirties (2005 vasario 22 d.) ir XXXIII-osios Brolijos Comunione e Liberazione Popiežiškojo pripažinimo metinės bus minimos šventosiomis Mišiomis, kurias aukos kardinolai ir vyskupai šimtuose Italijos ir pasaulio miestų, meldžiantis šia intencija:

Dešimtųjų kun. Giussani gimimo dangui metinių ir artėjančio susitikimo su Šventuoju Tėvu Romoje proga, prašoma Viešpaties malonės išgyventi Popiežiaus Pranciškaus kvietimą „išsaugoti charizmos šviežumą... nuolat atnaujinat „pirmąją meilę“... nuolat kelyje, nuolat judėjime, nuolat atviri Dievo staigmenoms“.

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika