Velykos 2016. Comunione e Liberazione plakatas - Kitos Naujienos

Velykos 2016. Comunione e Liberazione plakatas

2016-03-17

Kaip ir kiekvienais metais, CL judėjimas siūlo paveikslą ir tekstą kaip pagalbą išgyventi Šventas Velykas.

Šiais metais paveikslas yra Jean de Dieu, Kristus ir svetimautoja (apie 1680), deambulatorijus, Chartres (liet. Šartro) katedra, Prancūzija. (Foto: Mondadori/AGKimages).

Tekstas susideda iš dviejų dalių. Pirmoji - ištrauka iš popiežiaus Pranciškaus knygos „Dievo vardas – Gailestingumas“, p. 31 ir 50. Antroji dalis - 1987 m. Luigi Giussani vestų Comunione e Liberazione brolijos rekolekcijų teksto ištrauka, p. 15.

„Laikotarpio, kuriuo gyvename, trapumas pasižymi ir manymu, jog nėra galimybės atsitiesti, nėra rankos, kuri padėtų tau atsikelti, apkabinimo, kuris tave išgelbėtų, atleistų, pakylėtų, apgaubtų tave beribe, kantria, atlaidžia meile; vėl pastatytų tave ant kojų. Kai mus apkabina gailestingumas, kai mes leidžiamės apkabinami, kai susigraudiname, tuomet gyvenimas gali pasikeisti, nes stengiamės atsiliepti į tą neaprėpiamą ir netikėtą dovaną, kuri žmogaus akimis gali pasirodyti „nepelnyta“ dėl savo didumo.“
Popiežius Pranciškus


„Kai centurionas pamatė Jėzų, kai samarietė pajautė, kad į ją buvo pažvelgta ir ji visa buvo perprasta, ir kai svetimautoja išgirdo sakant: „Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nuodėmių nebedaryk“, kai Jonas ir Andriejus pamatė tą veidą, įdėmiai į juos žiūrintį ir jiems kalbantį, jie pasinėrė į jo esatį.
Pasinerti į Kristaus, kuris mums suteikia savo teisingumą, esatį, žiūrėti į jį: tai - atsivertimias, kuris mus pakeičia iš esmės, tai yra, kuris mums leidžia patirti atleidimą. Pakanka vėl į jį pažvelgti, pakanka vėl apie jį pagalvoti, ir mums atleidžiama“
Luigi Giussani

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika