Šv. Mišios - Kitos Naujienos

Šv. Mišios

2021-02-25

Vasario 27 d. 17.15 val. visi kviečiami jungtis į Šv. Mišias Šv. Ignoto bažnyčioje minint kun. L.Giussani mirties metines ir Comunione e Liberazione brolijos popiežiškojo pripažinimo metines.
šv. Mišias aukos vyskupas Darius Trijonis.


Šiomis kasmetinėmis mišiomis dėkojame Viešpačiui už judėjimą kaip dovaną kiekvieno mūsų gyvenimui, kuri padeda kasdienybėje artimiau pažintį Kristų ir giliau išgyventi Bažnyčią.


Šv. Mišių intencija:

Gyvendami sunkiomis aplinkybėmis, kurias esame kviečiami pasidalinti su visais savo broliais ir seserimis, paprašykime Viešpaties didesnio sąmoningumo ir dėkingumo už dovaną, gautą susitikime su kun. Giussani charizma, kad geriau tarnautume Bažnyčiai, pripažindami, kad kiekvienoje akimirkoje yra Kristaus esatis, todėl nieko nėra nenaudingo ir viskas yra nesunaikinto pozityvumo ženklas.

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika / Slapukų valdymas