Velykos 2021. Comunione e Liberazione Velykų plakato paveikslas ir video - Kitos Naujienos

Velykos 2021. Comunione e Liberazione Velykų plakato paveikslas ir video

2021-03-01 - Šiais metais Giovanni Francesco Romanelli „Šventieji Jonas ir Paulius prie kapo“ kūrinį palydi kun. Luigi Giussani tekstas.


Žmonėms, jauniems ir nebe jauniems, galiausiai reikia vieno dalyko: tikrumo dėl jų laiko, jų gyvenimo pozityvumo, tikrumo dėl jų likimo.
“Kristus prisikėlė” yra tikrovės pozityvumo teigimas, yra meilės įkvėptas tikrovės teigimas. Be Kristaus Prisikėlimo yra tik viena alternatyva: nebūtis.
Kristus tampa esatimi, nes jis prisikelia nuolatos, per visą istoriją. Jėzaus, t.y. įsikūnijusio Žodžio, Dvasią eilinis žmogus gali patirti Jo atpirkimo jėgoje, apimančioje visą individo būtį ir žmonijos istoriją, radikaliame pokytyje, kurį jis sukelia tame, kas susiduria su Juo ir kas, kaip Jonas ir Andriejus, Juo seka.
Luigi Giussani

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika / Slapukų valdymas