In memoriam Mindaugas Nasevičius - Kitos Naujienos

In memoriam Mindaugas Nasevičius

2021-03-25

Mindaugas Nasevičius
(1968 – 2021)

Su dideliu liūdesiu sužinojome, kad kovo 22 d. netikėtai užgeso mūsų brangaus draugo Mindaugo gyvybė. Mums visiems tai yra didelė netektis. Malda ir bendryste apkabiname mūsų mylimą Daivą, jų vaikus – Ievą, Juozą, Almą ir Saulių.

Tą patį rytą išsiųstame laiške Kaišiadorių raj. savivaldybės bendradarbiams apie Anapilin iškeliavusią kolegę jis rašė: „Šis įvykis mums dar kartą parodė, kad gyvenimas šioje žemėje yra laikinas. <...>. Artėjančios Velykos mums yra Viltis, kad su (kolege) susitiksime Amžinybėje“. Šiuo laišku jis tarsi ir pats rengėsi išėjimui į Tėvo namus. Tą momentą išsipildė jo dažnai kartojamas posakis: „Kasdien arčiau Dangaus!“.

Mindaugas vienas iš pirmųjų sutiko CL judėjimą Lietuvoje. 2002 m. nusprendė stoti į CL broliją, sujaudintas ir įkvėptas kun. Giussani žodžių šv. Mišių intencijos brolijos pripažinimo nuo Šv.Sosto proga: „Prašau jūsų tik vieno dalyko: kadangi viskas yra duota Kristaus ir kadangi Kristus yra viso to, ką galima padaryti, atsivėrus galimybėms, ištakose, mylėkime Jėzų Kristų. Mylime moterį, mylime vaikus tik dėl Kristaus“ (L. Giussani). Šie žodžiai jam tapo tarsi gyvenimo moto, susiliejusiu su jo veržliu temperamentu; laikas nuo laiko jis tai mums primindavo ir liudydavo. Jo „taip“ dėka daugeliui buvo galimybė susitikti Kristų. Mes Mindaugą vadinome „ramsčiu“, „uola“, nes toks jis buvo – mylintis, skubantis padėti, visada „reikaluose“, nebijantis aukotis, eiti iki galo, tiesus ir neretai einantis prieš srovę.

Esame dėkingi už Mindaugo gyvenimą, už paprastą ir nuoširdžią draugystę, kartu nueitą tikėjimo kelią. Mes jį visi pažinojome kaip atviros širdies ir nepaprastai dosnų žmogų: jo namai buvo priėmimo ir susitikimo vieta visiems – lietuviams, italams, rusams, ukrainiečiams, baltarusiams, kazachams, o jo rankomis kepta ir visiems dovanojama duona tapo jo draugystės ir dosnumo simboliu.

Ačiū, Mindaugai, už Tavo „taip“, kurį mums ne kartą liudijai, kad tai mums padėtų priimti paslaptingąjį Viešpaties Apsireiškimą mūsų gyvenime ir stiprintų tikėjimą Prisikėlimu.

„Jėzau, pasitikim Tavimi“.

CL bendruomenės draugai
2021 03 22

Mūsų Mindaugas

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika