Kun. Giussani: šimtmečio link - Kitos Naujienos

Kun. Giussani: šimtmečio link

2021-06-03 - 2022 m. minėsime CL judėjimo įkūrėjo šimtąsias gimimo metines, o tai suteiks progą įsigilinti ir supažindinti su naujove, kurią jis ir toliau atneša į daugelio žmonių gyvenimus. Štai kaip galima prie to prisidėti

2022 m. minėsime Dievo tarno kun. Luigi Giussani (1922-2005) gimimo šimtmetį. Ši sukaktis suteikia progą įsigilinti ir supažindinti su naujove, kurią jis ir toliau atneša į daugelio žmonių gyvenimus, su tikėjimo, kurį jis perdavė per savo pasiūlymą Bažnyčios ir visuomenės labui, “virpėjimu”.

„Kaip žvelgti į šią sukaktį? Šis minėjimas mus domina tik dėl vienos esminės priežasties: liudyti tai, ką kun. Giussani mumyse sukūrė“, pasakė Julián Carrón per pastarąsias CL judėjimo brolijos rekolekcijas, pristatydamas pradėtus darbus, skirtus šiai sukakčiai: „Kaip kun. Giussani susijęs su visais iššūkiais, su kuriais turime susidurti? Ką šiandien sukuria jo tėviškumas?“. Iškėlus šiuos klausimus, prasidėjo kelias, kuriuo einama link iniciatyvų ir projektų, kurie jau pradėti kurti ir prie kurių prisidės kiti pasiūlymai:

Kvietimas dalyvauti tarptautinei akademinei bendruomenei. Luigi Giussani gimimo šimtmečio minėjimo mokslinis komitetas pasiūlė teikti kvietimą dalyvauti akademinei bendruomenei, siekiant pakviesti viso pasaulio tyrėjus parašyti esė apie Giussani palikimą trijose pagrindinėse teminėse srityse: teologijos-religijos, filosofijos-antropologijos, ugdymo-pedagogikos. Po to, kai 2017 m. gruodį surengė konferenciją “Luigi Giussani: teologinis kelias ir ekumeninė atvertis”, Lugano universiteto Teologijos fakultetas prisiėmė tarptautinio akademinio centro funkciją, kad išplatintų kvietimą dalyvauti. Gautus pasiūlymus šiuo metu vertina Mokslinis komitetas, siekdamas atrinkti publikuotinas esė ir kitas galimas iniciatyvas.

Premijos. CL judėjimo brolija įsteigs tarptautinę premiją magistro laipsniui ir premiją mokslų daktaro laipsniui už diplominius darbus apie kun. Giussani, kad būtų skatinamas jo asmens ir jo veiklos pažinimas. Premijos bus skirtos aukštąjį mokslą baigusiems asmenims iš viso pasaulio, įgijusiems magistro laipsnį, arba mokslų daktarams, įgijusiems laipsnį Italijos ar užsienio universitete. Detalės bus paskelbtos vėliau.

Virtuali paroda. Projektu, kurį pasiūlė ir kurį kuruos Monica Maggioni ir Dario Curatolo, norima supažindinti su kun. Giussani betarpiškai, paprastai, turiningai. Skaitmeninė ekspozicija bus daugiakalbė, prieiga ir bendrinimas bus galimi pavienių ir mažų asmenų grupėms visame pasaulyje. Taip pat numatoma parengti esminį fizinės parodos modelį keletu kalbų, kurį bus galima naudoti per susitikimus, kultūros centrų ir bendruomenių renginius.

www.clonline.org. Skyrius, skirtas kun. Giussani, bus pildomas nauju turiniu: bus sekamas šimtmečio kelias ir bus skelbiami liudijimai bei tai, kuo prisidedama.

Biografija. 2022 m. pavasarį numatoma išleisti knygą apie kun. Giussani gyvenimą, kurią parengs ispanų žurnalistas Fernando De Haro.


Kaip aš galiu prisidėti?

„2022 metai yra proga liudyti, kas yra kun. Giussani šiandien ir Kas mus patraukė, jį sutikus. Todėl visų prašome prisidėti“, toliau kalbėjo kun. Carrón per rekolekcijas. Atsižvelgdami į parodą ir į komunikavimą interneto svetainėje, siūlome konkrečiai prisidėti, dalyvaujant šimtmečio minėjime: galima siųsti savo liudijimą, individualų ar kolektyvinį (tekstus, nuotraukas su trumpu aprašymu, garso arba garso ir vaizdo įrašus), atsakant į šį paprastą klausimą: Kas šiandien tau yra kun. Giussani?

Nuo birželio 7 d. iki rugsėjo 15 d. internete veiks svetainė, kurioje pateiktos visos techninės detalės ir nurodymai, kaip atsiųsti savo indėlį.

Dėl informacijos, patarimų ir pasiūlymų: centenario@comunioneliberazione.org

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika