Julián Carrón atsistatydino iš CL Brolijos Prezidento pareigų - Kitos Naujienos

Julián Carrón atsistatydino iš CL Brolijos Prezidento pareigų

2021-11-19 - Laiškas Brolijai. Jame paaiškinama, kad šis sprendimas skirtas tam, jog „pokyčiai, kuriuos Šventojo Tėvo esame kviečiami vykdyti, vyktų laisvai, kaip to reikalauja šis procesas“

2021 m. rugsėjo 11 d. įsigaliojęs Bendrasis Dekretas „Tikinčiųjų asociacijos“, reguliuojantis tarptautinių tikinčiųjų asociacijų valdymo tvarką, priimtas „Pasauliečių, Šeimos ir Gyvybės Dikasterijos“, nustato, kad „tarptautinio lygmens centrinio valdančiojo organo mandatas negali būti ilgesnis kaip penkeri metai“ (1 str.) ir kad „tas pats asmuo negali užimti tarptautinio lygmens centrinio valdančiojo organo vadovo pareigų ilgiau kaip dešimt metų“ (2 str.).
Vatikano Dekasterija taip pat nustato, kad „asociacijos, kurios, įsigaliojus šiam Dekretui, turi vadovus, einančius tarptautinio lygmens centrinio valdančiojo organo vadovo pareigas ilgiau, nei nustatyta 1 ir 2 straipsniuose, privalo surengti naujus rinkimus ne vėliau kaip per dvidešimt keturis mėnesius nuo šio Dekreto įsigaliojimo“ (4 str.), t.y. iki ir ne vėliau kaip 2023 m. rugsėjo 11d.
Kadangi Julián Carrón yra Comunione e Liberazione Brolijos prezidentas ilgiau nei dešimt metų, jis nusprendė atsistatydinti iš šių pareigų, kad iškart būtų paprasčiau įgyvendinti pokytį, kurio prašoma iš Šventojo Sosto pripažintų tarptautinių tikinčiųjų asociacijų.
Štai laiškas, kuriuo šiandien kun. Carrón pranešė apie savo sprendimą visiems CL Brolijos nariams:


Milanas, 2021m. lapkričio 15 d.

Brangūs draugai,
šiuo judėjimo gyvenimui subtiliu laikotarpiu nusprendžiau atsistatydinti iš Comunione e Liberazione prezidento pareigų tam, kad pokyčiai, kuriuos Šventojo Tėvo esame kviečiami vykdyti, - remiantis Dekretu dėl vidinės bendruomenių valdymo/vadovavimo struktūros - vyktų laisvai, kaip to reikalauja šis procesas.
Tai paskatins kiekvieną asmeniškai prisiimti atsakomybę už charizmą.
Man buvo garbė daug metų atlikti šią tarnystę, garbė, kuri mane pripildo nusižeminimo dėl mano ribotumo ir jei kažką iš jūsų nuvyliau. Dėkoju Dievui už draugijos dovaną, kuria galėjau mėgautis įstabaus kasdienio jūsų liudijimo akivaizdoje, liudijimo, iš kurio daug išmokau ir toliau mokausi.
Linkiu jums gyventi šią aplinkybę kaip progą augti jūsų bažnytinei savimonei, kad galėtume toliau liudyti šv. Dvasios kunigui Giussani duotą charizmos malonę, kurios dėka Kristus tampa tikroviška esatis, įtikinanti ir lemtinga, mus palietusi ir įtraukusi į naujo gyvenimo tėkmę – dėl mūsų pačių ir viso pasaulio.
Visada jūsų

Julián Carrón

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika / Slapukų valdymas