CL Brolijos Diakonija: ačiū kunigui Julián Carrón - Kitos Naujienos

CL Brolijos Diakonija: ačiū kunigui Julián Carrón

2021-11-24 - CL Brolijos Diakonijos laiškas, kuriuo kunigui Julián Carrón reiškiamas „begalinis dėkingumas už tai, kam jis atstovavo visus šiuos metus“.


Šiandien, 2021 m. lapkričio 20d., šeštadienį, Centrinė Comunione e Liberazione Brolijos Diakonija susirinko Milane, kad priimtų neatšaukiamą Prezidento, kun. Julián Carrón, atsistatydinimą, ir kad pasitartų tam tikromis su Brolijos gyvenimu susijusiomis temomis, taip pat peržvelgtų pirmuosius Statuto pakeitimus, padarytus laikantis Vatikano dekreto, nustatančio tarptautinių tikinčiųjų organizacijų savivaldos tvarką, nurodymų.

Viceprezidentas Davide Prosperi informavo Diakonijos narius apie tai, kad buvo pakviestas pokalbiui su „Pasauliečių, Šeimos ir Gyvybės Dikasterija“ artimiausiomis dienomis, todėl sprendimas dėl Prezidento posto buvo atidėtas iki kito Diakonijos susitikimo, kuris įvyks iškart po pokalbio ir kurio metu bus toliau dirbama su Statuto pakeitimo projekto tekstu.


Pateikiamas laiško, kuris Diakonijos susirinkimo pabaigoje buvo išsiųstas visiems CL Brolijos nariams, tekstas:


Milanas, 2021 m. lapkričio 20 d.
Brangūs draugai,
Priimdama neatšaukiamą kun. Julián Carrón prašymą atsistatydinti, centrinė Comunione e Liberazione Brolijos Diakonija, susirinkusi šiandien, 2021 m. lapkričio 20 d., jam reiškia begalinį dėkingumą už tai, ką jis atstovavo visus šiuos metus, nuo tada, kai kun. Giussani jį pakvietė kartu vesti judėjimą. Taip pat jau dabar esame jam dėkingi už liudijimą, kuriuo jis ir toliau su mumis dalinsis.

Kaip Brolijos prezidentas, jis mums padėjo susitapatinti su gyva kun. Giussani patirtimi ir jo tikėjimo ugdymo metodu, kurį Bažnyčia pripažino kaip kelią į šventumą, išgyvendamas „nuoširdų paklusnumą tai mokymo formai, kuri mums buvo perduota“ (J. Ratzinger).

Todėl jaučiame būtinybę į savo širdis įsileisti šiuos kun. Giussani žodžius, kad neiššvaistytume gautos dovanos: „Charizma yra Kristaus Dvasios veikimas, stiprinantis priklausymą Kristui pasaulyje: tai – duotybė istorijoje, kurioje gimstama, kurioje mus nustebina Dvasia, tai – vieta, į kurią mus atvedė Tėvas. Kuriančiojo Slėpinio, Tėvo planas mus atvedė į apibrėžtą atkarpą, į apibrėžtą kelią Bažnyčioje, įvedė į Kristaus faktą, pavertė mus dalyviais, padarydamas taip, kad mes priklausytume Jam savo sąmoningumu ir prisirišimu“ („Atiduoti gyvenimą Kito veikimui (it. Dare la vita per l’opera di un Altro), p. 173-174).

Per šiuos metus nueitame kelyje patyrėme „charizmą tarsi langą, per kurį matosi visa erdvė. Tikros charizmos įrodymas yra tai, kad ji atveria, neuždaro“ („Kurti pėdsakus pasaulio istorijoje“, p. 93).

Šia prasme, norime visiškai priimti kun. Carrón laiške esantį kvietimą: išgyventi šią aplinkybę kaip progą augti mūsų bažnytiniam sąmoningumui.
Prašykime Šventosios Dvasios, kad mumyse atnaujintų charizmos malonę, kuri mus persmelkė ir patraukė prie Kristaus, Bažnyčios, mūsų motinos, gyvenime, sekant Petru, idant aktyviai bendradarbiautume su šių dienų istorijoje veikiančia Tėvo valia.

Centrinės Comunione e Liberazione Brolijos Diakonijos nariai

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika