Davide Prosperi – CL Brolijos Prezidentas ad interim - Kitos Naujienos

Davide Prosperi – CL Brolijos Prezidentas ad interim

Davide Prosperi

2021-11-27 - Laiškas, kuriuo Davide Prosperi CL Brolijai praneša apie įvykusį susitikimą su „Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija“ ir sutikimą eiti Prezidento ad interim pareigas


Šiandien, 2021 m. lapkričio 27 d., šeštadienį, Milane susirinko Centrinė CL Brolijos Diakonija, kad išklausytų Viceprezidento pranešimo apie pastarosiomis dienomis įvykusį pokalbį su „Pasauliečių, Šeimos ir Gyvybės Dikasterija“, į kurį buvo pakviestas po Prezidento kun. Julián Carrón atsistatydinimo. Prosperi pranešė, kad Dikasterijos Prefektas, kardinolas Kevin Farrell, patvirtino, jog pagal CL Brolijos Statuto 19 straipsnį, atsistatydinus Prezidentui, pareigos perduodamos Viceprezidentui. Dėl šios priežasties, jis buvo paskirtas laikinai eiti Brolijos Prezidento pareigas.

Centrinė Diakonija vieningai sutiko su šiuo sprendimu ir parodė visišką pasirengimą bendradarbiauti.

Pateikiame laiško, kuriuo Davide Prosperi informavo visus CL Brolijos narius apie pokalbio turinį ir apie priimtas Prezidento ad interim pareigas, tekstą.


Milanas, 2021 m. lapkričio 27 d.

Brangūs draugai,

kaip jau skelbta praėjusio šeštadienio pranešime, praėjus kelioms dienoms po kun. Julián Carrón atsistatydinimo, kaip Brolijos Viceprezidentas buvau pakviestas į svarbų pokalbį su „Pasauliečių, Šeimos ir Gyvybės Dikasterijos“ Prefektu. Susitikimas įvyko ketvirtadienį, lapkričio 25 d., Dikasterijos būstinėje Romoje. Jame dalyvavo Kardinolas Prefektas Kevin Farrell, Pavaduotoja Linda Ghisoni ir Isabelle Cassarà.

Šiandien pranešiau Brolijos Diakonijos nariams, o dabar rašau jums visiems, kad pasidalinčiau tuo, apie ką Kardinolas Farrell norėjo su manimi pasikalbėti.

Visų pirma, Prefektas patvirtino, kad pagal CL Brolijos Statuto 19 straipsnį, atsistatydinus Prezidentui, pareigos perduodamos Viceprezidentui. Tuomet jis manęs paprašė užimti šias pareigas ir aš sutikau, nors puikiai suvokiu savo ribas.

Dėl šios priežasties, Prefektas pripažino laikinus mano, kaip Brolijos Prezidento, įgaliojimus, kurie galios iki tada, kai įvyks nauji rinkimai, kaip numato bendrasis Dekretas, priimtas 2021 m. birželio 11 d. ir įsigaliojęs nuo 2021 m. rugsėjo 11 d. Rinkimai negalės įvykti anksčiau kaip po dvylikos mėnesių nuo tos datos, kai man buvo paskirtos šios pareigos.

Antra, Prefektas paaiškino, kaip turėsime veikti, kad pasiruoštume naujo Brolijos Prezidento rinkimams.

Pirmasis veiksmas – tai naujo Statuto priėmimas. Statuto nagrinėjimo procesas, kurį prižiūrės pati Dikasterija, turi numatyti ir konsultavimąsi su Brolijos nariais. Tokių konsultacijų tikslas yra užtikrinti, kad naujos normos kuo adekvačiau atspindėtų mūsų charizmos originalumą ir išskirtinę CL Brolijos tapatybę Bažnyčios kontekste.

Norėdamas tęsti Centrinės Diakonijos pastaraisiais mėnesiais pradėtą darbą, susitariau su Dikasterija, kad bus įkurta Statutų Komisija, kuri turėtų būti ir negausi, ir kartu reprezentatyvi. Tokiu būdu bus užtikrintas efektyvus darbas. Pranešiu apie šios komisijos sudėtį iškart, kai tik bus įmanoma, tam, kad visi norintys galėtų prisidėti per šiuos deleguotus asmenis.

Galiausiai, Prefektas mane pakvietė veikti, kad Brolijos gyvenimas augtų ir kad nesustotų jos veikla. Taip pat man patikėjo didelę atsakomybę pasirūpinti, jog visiems mums būtų pasiūlyta aiški ugdymo kryptis, kad mūsų patirtis gausėtų ir šiuo permainų laikotarpiu. Iškart kreipsiuosi į kitus, prašydamas pagalbos vykdyti tokią delikačią užduotį.

Aš specialiai parašiau tokį glaustą ir beveik technišką laišką, kad kuo tiksliau perteikčiau gautus nurodymus. Tačiau norėčiau kuo greičiau su jumis pasidalinti savo rūpesčiais ir apmąstymais, kurie man atrodo patys svarbiausi, kad vieningi užtikrintai pereitume šį naują Judėjimo gyvenimo etapą.

Tuo tikslu kviečiu jus ateinantį pirmadienį, lapkričio 29d., 21:00 valandą, prisijungti į vaizdo konferenciją, paspaudus ant nuorodos, kuri bus aktyvi pirmadienį nuo 20:30 val.: https://diretta.avvenimenti.tv/eventi/comunicazione-cl/anonymous_content/466

Leiskite man užbaigti su asmenine pastaba.

Priėmiau savo užimamas pareigas iš paklusnumo Šventajam Tėvui ir trokštu jas vykdyti kaip tarnystę mūsų draugijos ir kiekvieno iš jūsų gyvenime. Kiek tik įmanoma, norėčiau išklausyti visus ir suteikti erdvės kiekvieno norinčio prisidėti iniciatyvai. Dievas mums patikėjo didžią užduotį liudyti ir, kaip mums priminė kun. Julián paskutiniame savo laiške, šiuo ypatingu momentu kiekvienas yra kviečiamas prisiimti atsakomybę už charizmą. Kiekvieno iš jūsų prašau man padėti vykdyti šią pareigą su pasitikėjimu ir pagarba.

Bendrystėje,
Davide Prosperi

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika