Davide Prosperi, Comunione e Liberazione Brolijos prezidento ad interim, Pranešimas Comunione e Liberazione judėjimui - Kitos Naujienos

Davide Prosperi, Comunione e Liberazione Brolijos prezidento ad interim, Pranešimas Comunione e Liberazione judėjimui

Davide Prosperi

2021-12-16 - Vaizdo transliacija iš Milano, 2021 m. lapkričio 29 d.

Labas vakaras visiems. Visų pirma, ačiū, kad šį vakarą prisijungėte, nors buvote pakviesti likus labai mažai laiko. Taip pat jums dėkoju už kantrybę, su kuria laukėte paaiškinimų, kokios mūsų judėjimo vadovybės perspektyvos, po to, kai gavote žinią apie kun. Julián atsistatydinimą.
Užtikrinu jus, kad ši mano padėka kiekvienam iš jūsų nėra vien formalumas. Aš giliai įsitikinęs, kad tokia jūsų laikysena, kupina pagarbos, teigiamo žvilgsnio ir vilties, kurią pastebėjau daugelyje jūsų per šias savaites, yra vertingas tikėjimo ugdymo vaisius, kurį gavome šioje draugijoje.
Mes ką tik sudainavome: „Gražus kelias tam, kas eina...“ (C.Chieffo, „La strada“, iš Canti, Società Cooperativa Editoriale Nuovo Mondo, Milano 2014, p. 241). Taigi, tęskime savo ėjimą keliu ir nesustokime: kelias yra gražus ir tikras, neturime nieko bijoti, nes, pasak Viešpaties, „būsiu su tavimi, Aš uždėjau savo ranką ant tavo širdies“ (C. Chieffo, „Canzone dell‘ideale (Parsifal)“, iš Canti, Op. cit., p. 223-224). Man tai tapo akivaizdu iš karto, šį savaitgalį gavus tiek daug žinučių ir laiškų, kuriais atsakote į laišką, kurį parašiau šeštadienį vakare. Tai yra pirmasis įrodymas, kad einame keliu. Ir kad tuo keliu einame kartu. Išties ačiū.
Pasiūliau jums trumpai susitikti, kad pasidalinčiau tam tikrais sprendimais, susijusiais su judėjimo gyvenimu šiuo delikačiu mūsų istorijai laikotarpiu.
Pirmiausia, norėjau jums papasakoti apie savo pokalbį su kardinolu Kevin Farrell, „Pasauliečių, Šeimos ir Gyvybės Dikasterijos“ prefektu, kuris įvyko praėjusį ketvirtadienį, lapkričio 25 dieną, ir apibendrinti tam tikrus dalykus, apie kuriuos jums buvau parašęs laiške šeštadienį.
Visų pirma, Prefektas parvirtino, kad pagal CL Brolijos Statuto 19 straipsnį, atsistatydinus Prezidentui, pareigos perduodamos Viceprezidentui. Kardinolas pripažino laikinus mano, kaip Brolijos Prezidento, įgaliojimus, kurie galios iki tada, kai įvyks nauji rinkimai, kaip numato bendrasis Dekretas, priimtas 2021 m. birželio 11 d. Prefektas taip pat pabrėžė, kad nuo 2021 m. rugsėjo 11 d. įsigaliojęs Dekretas numato, jog Centrinė Diakonija dabartine savo sudėtimi negali vykdyti naujo Prezidento rinkimų, ir pridūrė, jog vertinant realistiškai, rinkimai neįvyks anksčiau kaip po dvylikos mėnesių nuo tos datos, kai man buvo paskirtos šios pareigos. Išties, šis laikas būtinas tam, kad pasiruoštume naujiems rinkimams, žengdami žingsnius, apie kuriuos dabar trumpai užsiminsiu.
Kaip jau rašiau, pirmasis šio pasiruošimo veiksmas bus naujo Statuto priėmimas. Statuto nagrinėjimo procesas turi numatyti konsultavimąsi su Brolijos nariais. Tokių konsultacijų tikslas yra užtikrinti, kad naujos normos kuo adekvačiau atspindėtų mūsų charizmos originalumą ir išskirtinę CL Brolijos tapatybę Bažnyčios kontekste.
Tam tikslui netrukus paskirsiu Komisiją, kurios funkcija bus konsultuoti Brolijos Centrinę Diakoniją. Kaip galima greičiau paskelbsiu jos narius. Tuomet visi norintys galės įnešti savo indėlį į Komisijos darbą. Šiuo metu galiojančio Statuto tekstas pasiekiamas visiems Brolijos nariams.
(...)

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika