Šv. Mišios, 2022-02-12 - Kitos Naujienos

Šv. Mišios, 2022-02-12

2022-02-06

2022 m. vasario 12 d. 12 val. visi kviečiami į šv. Mišias Šv. Ignoto bažnyčioje Vilniuje Comunione e Liberazione brolijos popiežiškojo pripažinimo 40-ųjų metinių proga ir minint 17-ąsias kun. L. Giussani mirties metines bei jo gimimo šimtmetį.

Šv. Mišias aukos Vilniaus arkivysk. Gintaras Grušas.


Šv. Mišių intencija:
Prašome, kad Dievo Motinai, „gyvai vilties versmei“, užtariant, ištikimai tarnaudami Bažnyčiai, kiekvienas asmeniškai kasdien gyventume ir liudytume atsakomybę už charizmą, Kristaus Dvasios dovanotą kun. Giussani visos šventosios Dievo Tautos ir brolių labui.

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika