Velykos 2023 - Kitos Naujienos

Velykos 2023

2023-03-21 - Comunione e Liberazione Velykų plakatas ir video

Kenčiančiajam Dievas duoda ne viską paaiškinančius argumentus, bet atsako lydinčiojo artumu, gėrio istorija, susijungiančia su kiekviena kančios istorija, kad joje atvertų vartus į šviesą. Kristuje Dievas pats panoro dalytis su mumis šiuo keliu ir dovanoti mums savo regėjimą, jog tame kelyje išvystume šviesą. Kristus, iškentėjęs sopulius, yra „tikėjimo vadovas ir ištobulintojas“ (Žyd 12, 2).
Popiežius Pranciškus

Pradėti iš naujo yra labai artimas žodis pačiam krikščioniškiausiam žodžiui, galutiniam krikščioniškam žodžiui: “Prisikelti”, “prisikėlimas”. Kiek kartų prisiminėme, kad būtent todėl Velykos yra pagrindinis slėpinys, didelis krikščioniško gyvenimo slėpinys! Būtent dėl To, kuris yra tarp mūsų, kiekvienas mūsų atsigauna, kiekvienas mūsų pradeda iš naujo, kiekvienas mūsų atgimsta, kiekvienas mūsų prisikelia. Kiekvieną mūsų gyvenimo dieną, valandą ir akimirką prisikėlimas, atsigavimas, pradėjimas iš naujo privalo nurodyti kelią, privalo būti dėsniu.
Luigi Giussani

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika / Slapukų valdymas