„TIKĖJIMAS – PROTO IŠSIPILDYMAS“ - Kitos Naujienos

„TIKĖJIMAS – PROTO IŠSIPILDYMAS“

2023-11-20 - Lombardijos Bendrystės ir išsilaisvinimo suaugusiųjų metų pradžios tekstas

Francesco Cassese ir Davide Prosperi kalbų, sakytų per Lombardijos regiono
Bendrystės ir išsilaisvinimo suaugusiųjų Metų pradžios dieną
Mediolanum Forum, Assago (Milanas) ir per vaizdo ryšį, 2023 m. rugsėjo 23 d.


Davide Prosperi
Žodžiai, kuriais Evangelijoje pagal Joną Jėzus kreipiasi į Tėvą tą valandą, kuomet Sūnus yra pašlovinamas, mums primena tą giliąją priežastį, dėl kurios šiandien esame čia kartu pradėdami metus: „Šventasis Tėve, išlaikyk ištikimus savo vardui visus, kuriuos esi man pavedęs, kad jie būtų viena kaip ir mes. [...] Pašventink juos tiesa! Tavo žodis yra tiesa. Kaip tu esi mane atsiuntęs į pasaulį, taip ir aš juos pasiunčiau į pasaulį. Dėl jų aš pašventinu save, kad ir jie būtų pašventinti tiesa. Ne tik už juos aš meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės: tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena: aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs ir juos myli taip, kaip mane mylėjai.“
Šaukimės Šventosios Dvasios veikimo, kuri vie- nintelė gali leisti mums nuolatos girdėti Kristaus balsą mūsų gyvenime. (...)

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika / Slapukų valdymas