Popiežius CL judėjimui : „Saugokite Vienybę“ - Kitos Naujienos

Popiežius CL judėjimui : „Saugokite Vienybę“

2024-02-01 - Po audiencijos su Davide Prosperi ir monsinjoru Filippo Santoro popiežius Pranciškus parašė laišką kun. Giussani mirties metinių ir judėjimo 70 metų proga. Štai jo žodžiai ir Brolijos prezidento laiškas.

Brangūs draugai, Š. m. sausio 15 d., JE mons. Filippo Santoro ir aš asmeniškoje audiencijoje turėjome galimybę susitikti su popiežiumi Pranciškumi. Turėjome galimybę papasakoti jam apie kelią, kurį praėjusiais metais nuėjo Brolija ir Memores Domini bei atnaujinti mūsų pasitikėjimą jo tėvyste kelyje sekant Kristų ir Bažnyčią.
Su dideliu džiaugsmu dalinuosi su jumis visais laišku, kurį Popiežius mums atsiuntė kun. Giussani mirties metinių ir judėjimo įkūrimo 70-ečio proga. Tai žodžiai, kupini prasmės šiam laikui, kurį gyvename. Priimame juos atvira širdimi, susitapatindami su Popiežiaus žvilgsniu į kiekvieno iš mūsų ir mūsų bendruomenių tikėjimo patirtį.
Kartu su JE. mons. Filippo Santoro jaučiu didelį dėkingumą už šį Šventojo Tėvo pagarbos ir meilės gestą. Kviečiu jus, kaip jis mūsų prašo, ir toliau melstis už jį.
Apkabinu,
Davide Prosperi


Vatikanas, Šv. Morta, 2024 m. sausio 30 d.
Brangus broli,
Dėkinga širdimi už Jūsų vizitą sausio 15 d. audiencijos proga, kurios metu jūs ir mons. Santoro mane informavote apie Comunione e Liberazione judėjimo ir Memores Domini gyvenimo naujienas, norėčiau Jums išreikšti padrąsinimą. Esu dėkingas Viešpačiui už gyvybingumą, kurį judėjimas nuolat palaiko evangelizacijos ir meilės artimui darbuose, skirtuose šiandienos vyrams ir moterims. Mane labai džiugina, kaip judėjimas rimtai ir atvirai priėmė žodžius, kuriuos jums skyriau per 2022 m. spalio 15 d. audienciją, taip pat, kad priėmėte Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos jums skirtus žodžius. Raginu jus toliau eiti šiuo keliu ir teigiamai vertinu šiuo laikotarpiu jūsų nuveiktus darbus.
Dievo Tarno mons. Luigi Giussani gimimo Dangui iškilmių ir judėjimo septyniasdešimtųjų metinių proga, ypač noriu paraginti Jus ir visus narius rūpintis vienybe jūsų tarpe: tik sekant Bažnyčios ganytojais gali būti apsaugotas charizmos, kurią Šventoji Dvasia suteikė kun. Giussani, vaisingumas: „Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte; kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą!“
Norint išsaugoti vienybę ir užtikrinti, kad charizma galėtų vis adekvačiau prisitaikyti prie laiko, kuriame esate pašaukti liudyti mūsų tikėjimą Jėzumi Kristumi, būtina peržengti asmenines interpretacijas, deja, vis dar egzistuojančias, kurios rizikuoja palaikyti vienašališką pačios charizmos viziją. Todėl raginu Jus, kartu su bendražygiais, tęsti pradėtą darbą, kuriuo siekiama išsaugoti vientisą viziją. Jūsų ir tų, kurie Jums padeda, siūlomas ugdymo kelias padeda ištaisyti kai kuriuos nesusipratimus ir ištikimai tęsti jūsų misiją charizmai, kuri Bažnyčiai duota per kun. Giussani.
Šiuo laikotarpiu, kuris yra toks reikšmingas jūsų istorijai po įkūrėjo mirties, kviečiu visus judėjimo narius toliau tęsti kelionę, vadovaujant Bažnyčiai, ir atvirai bei ištikimai bendradarbiauti su tais, kurie yra pašaukti vadovauti judėjimui. Tik šis nuolat iš naujo atrandamas bei stiprinamas paklusnumas galės užtikrinti tarp jūsų vis turtingesnę krikščioniško gyvenimo patirtį ir jūsų buvimo pasaulyje atnaujinimą, visos Bažnyčios labui.
Telaimina Jus Viešpats, o Dievo Motina Jus tesaugo. Ir prašau, nepamirškit melstis už mane.
Broliškai,
Pranciškus

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika / Slapukų valdymas