EVANGELII GAUDIUM - Pranciškaus tekstai

EVANGELII GAUDIUM

Pranciškus baznycioszinios.lt

2013-11-24 - Šventojo Tėvo Pranciškaus apaštališkasis paraginimas Vyskupams, kunigams ir diakonams, pašvęstiesiems asmenims ir pasauliečiams apie Evangelijos skelbimą šiandieniame pasaulyje

Evangelijos džiaugsmo prisipildo širdys ir gyvenimas visų, kurie sutinka Kristų. Tie, kurie leidžiasi būti jo išgelbėjami, yra išlaisvinami iš nuodėmės, liūdesio, vidinės tuštumos ir vienatvės. Džiaugsmas visada gimsta ir atgimsta su Jėzumi Kristumi. Šiame paraginime trokštu tikinčius krikščionis pakviesti į naują, tokio džiaugsmo paženklintą evangelizacijos etapą ir parodyti Bažnyčiai kelią artimiausiais metais.

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika