Gailestingumas visos Jėzaus veiklos centre - Pranciškaus tekstai

Gailestingumas visos Jėzaus veiklos centre

Pranciškus lt.radiovaticana.va

2014-04-07 - Popiežiaus Pranciškaus homilija

Pirmadienio Mišių metu buvo skaitoma Evangelija apie sugautą nusidėjėlę ir klastingus skundikus. Fariziejai ir Rašto aiškintojai atveda Jėzui moterį, sugautą svetimaujant, tikėdamiesi įvilioti Jėzų į teisines pinkles. Svetimavimas yra sunki nuodėmė. Mozės įstatymas už tai numato mirties bausmę, užmušimą akmenimis. Kas nusideda svetimavimu, tas nusikalsta Dievo sandorai su savo tauta. Fariziejai mano, kad jei Jėzus bandys išteisinti moterį, pats nusižengs įstatymui, o jei nebandys jos gelbėti, bus galima jį apkaltinti nejautrumu. „Kas iš jūsų be nuodėmės, pirmas tesviedžia akmenį“ tarė Jėzus ir kaltintojai vienas po kito pradėjo trauktis. Galiausiai Jėzus liko tik su nusidėjėle moterimi. Popiežius atkreipė dėmesį į tai, kad ir moteris nesiteisina, nesako, kad ją buvo neteisingai apkaltinę. Ji pripažįsta savo kaltę. Jėzus kaip geras nuodėmklausys sako: „Aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk“

Gailestingumas tai kažkas tokio, ką sunku suprasti, - sakė Popiežius. Nuodėmes panaikina ne gailestingumas, bet Dievo atleidimas. Gailestingumas tai būdas, kuriuo Dievas atleidžia. Jėzus galėjo sakyti: „Eik, aš tau atleidžiu“. Jėzus ne tik atleidžia ir bet ir prašo daugiau nebenusidėti. Čia ir matome Jėzaus gailestingumą: jis gina nusidėjėlį nuo jo priešų, jis gina jį taip pat ir nuo teisingo nuosprendžio. Jis gina taip pat ir mus, nes juk ir daugelis iš mūsų esame nusipelnę pragaro. Tas pasmerkimas būtų teisingas... o Jis vis tiek atleidžia. Kaip jis tai daro? Jis atleidžia su gailestingumu!

Jo gailestingumas padeda žmogui taip gyventi, kad jis vengtų nuodėmių. Yra taip, kaip su dangumi. Mes žiūrime į dangų, į žvaigždžių daugybę, bet štai rytą pateka saulė ir šviesos tiek daug, kad žvaigždžių nesimato. Toks yra Dievo gailestingumas: skaisti meilės ir gerumo šviesa. Dievas atleidžia ne dekretais, bet gerumu, prisiliesdamas prie nuodėmės mumyse pliktų žaizdų. Jis mums atleidžia, jis mus gelbėja. Jėzus yra tarsi geras nuodėmklausys, nežemina, neklausia: „ką padarei? kaip padarei? su kuo padarei?“. Ne! Jis sako: „eik ir daugiau nebenusidėk!“ Dievo gailestingumas yra begalinis. Jėzus gailestingumas yra begalinis. Jis mums atleidžia, prie mūsų prisiliečia.

© Vatikano radijas

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika / Slapukų valdymas