Popiežius Molizėje. Susitikimas su jaunimu: „Nesitenkinkite mažais tikslais!“ - Pranciškaus tekstai

Popiežius Molizėje. Susitikimas su jaunimu: „Nesitenkinkite mažais tikslais!“

Pranciškus lt.radiovaticana.va

2014-07-05 - Pastoracinis vizitas Campobasso-Boiano ir Isernia-Venafro vyskupijose. Marijos Sopulingosios šventovė Castelpetroso vietovėje.

Po pietų prasidėjo antroji popiežiaus vizito Molizėje dalis. Malūnsparniu Pranciškus pasiekė Castelpetroso vietovę, kur stovi garsi Marijos Sopulingosios šventovė. Čia Šventąjį Tėvą pasitiko vietos katalikų bendruomenės ir valdžios atstovai. Pranciškus privačiai pasimeldė šventovėje, kuria minimi septyni Marijos skausmai, susiję su jos, kaip Jėzaus motinos išgyvenimais.

Aikštėje prieš šventovę Pranciškus susitiko su tūkstančiais jaunuolių ne tik iš Molizės, bet ir iš gretimo centrinės Italijos Abruzų regiono vyskupijų.

Padėkojęs jaunimui už entuziazmą ir šventinę nuotaiką, popiežius kalbėjo apie jaunimo atvirumą vilčiai ir pilnatvės troškimą, siekį suteikti ateičiai prasmę, norą išsirinkti tinkamą sau kelią, kuris leistų save realizuoti ir atneštų ramybę: „Viena vertus, ieškote to, kas būtų iš tiesų svarbu, pastovu, kas visuomet šildytų širdį. Kita vertus, bijote suklysti, per daug įsitraukti, jaučiate pagundą pasilikti mažą keliuką pabėgimui. Šiuolaikinė „laikinumo kultūra“ nesuteikia tinkamos terpės išugdyti gebėjimų rinktis pastovų gyvenimą, tvirtų ryšių, pastatytų ant meilės ir atsakomybės uolos, o ne emocijų smėlio pamato. Tačiau, brangūs jaunuoliai, žmogaus širdis ieško didžių dalykų, vertybių, gilių draugysčių, ryšių, kurie išbandymuose stiprėja, o nenutrūksta. Žmogus trokšta pastoviai mylėti ir būti mylimas. Laikinumo kultūra neišaukština mūsų laisvės, tačiau atima mūsų tikrąjį likimą, tikruosius tikslus. Neleiskite, kad iš jūsų pavogtų troškimą savo gyvenime kurti didžius ir tvirtus dalykus! Nesitenkinkite mažais tikslais! Siekite laimės, būkite drąsūs, peržengdami save ir mėgindami savo ateitį kurti su Jėzumi“, kalbėjo popiežius, pridurdamas, kad vieni patys to negalime padaryti. Kilus išbandymams, vieni nerasime teisingo kelio arba pritrūks jėgų juo eiti, įveikti netikėtas kliūtis. Viešpats Jėzus kviečia eiti kartu – „Jei nori... sek manimi”. Jis neatima mūsų laisvės, tačiau stiprindamas mūsų trapumą, leidžia mums būti tikrai laisvais, laisvais daryti gera, sugebančiais atleisti ir prašyti atleidimo.

Jis padeda neprarasti drąsos sunkumuose. Drąsa ir viltis – visų dovanos, tačiau ypatingai tinkančios jaunimui. Ateitis yra Dievo rankose. Tai nereiškia, kad reikia neigti sunkumus, tačiau žvelgti į juos kaip laikinus ir įveikiamus dalykus, kurie su Dievo pagalba ir gera valia gali būti nugalėti, - kalbėjo popiežius.

Susirinkome prie Sopulingosios Dievo Motinos šventovės, pastatytos toje vietoje, kur dvi laukuose dirbę vietinės mergaitės 1888 m. regėjo Dievo Motiną. Ji mums visada padeda – kai dirbame ar ieškome darbo, žinome, ko norime, ar esame pasimetę. Kreipkimės į ją pasitikėdami jos pagalba, drąsiai ir viltingai, sakė Šventasis Tėvas, palaimindamas jaunimą ir jų artimuosius.

© Vatikano radijas

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika