Šv. Tėvo Pranciškaus skambutis 36-osios piligriminės kelionės Macerata – Loreto dalyviams - Pranciškaus tekstai

Šv. Tėvo Pranciškaus skambutis 36-osios piligriminės kelionės Macerata – Loreto dalyviams

Pranciškus

2014-06-07 - tiesioginis skambutis. Šeštadienis, 2014 m. birželio 7 d.

Brangus jaunime, kuris einate piligriminėje kelionėje iš Macerata į Loreto!

Ir šiemet norėjau būti tarp jūsų, bent jau virtualiai. Tai džiaugsmas; esu labai laimingas, kad jūsų piligriminė kelionė šiais metais vyksta būtent Šventosios Dvasios – Sekminių – ir rytoj vyksiančio susitikimo, skirto melstis už taiką Šventojoje Žemėje, Artimuosiuose Rytuose ir visame pasaulyje, išvakarėse. Prašau jūsų paslaugos: junkitės su mumis ir per Loreto Madonos užtarimą prašykite Dievo, kad toje žemėje iš naujo skambėtų angelų giesmė: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms“ (Lk 2, 14).

Brangus jaunime, jūsų tema yra „Dievas – netikėtumų Viešpats!“ ir tai tiesa! Dėl to nebijokite svajoti apie teisingą pasaulį; klausti, ieškoti ir gilintis. Jūs žinote, kad tikėjimas nėra paveldėjimas, kurį gauname iš kitų, tikėjimas nėra prekė, kurią galimą nusipirkti, bet tai – meilės atsakymas, kurį duodame laisvai ir kasdien per pasisekimus ir suklupimus kantriai kuriame.

Nebijokite atsiduoti į Dievo rankas. Dievas iš jūsų nieko neprašys, jis palaimins ir suteiks šimtą kartų daugiau!

Nesileiskite stumiami į neviltį paklydusių ir išsigandusių žmonių, kurie nori atimti iš jūsų svajones, kurie vietoj to, kad leistų jums skristi vilties šviesoje, nori jus uždaryti savo tamsiame mentalitete! Prašau, nenupulkite į menkumą! Į tą menkumą, kuris nužemina ir viską padaro pilka. Gyvenimas juk nėra pilkuma, gyvenimas yra tam, kad rungtumės vardan didžiųjų idealų, vardan didžiųjų tikslų.

Negatyvumas užkrečiamas, bet ir pozityvumas yra užkrečiamas; neviltis yra užkrečiama, bet ir džiaugsmas yra užkrečiamas: nesekite negatyviais žmonėmis ir nepaliaukite skleisti aplink save šviesą ir viltį! Ir žinokite, kad viltis nenuvilia, niekada nenuvilia!

Su Dievu nepralaimima, tačiau be Jo viskas prarasta. Atverkite Jam savo širdis, pasitikėkite Juo ir jūsų akys išvys Jo kelią ir Jo nuostabius stebuklus.

Šią naktį, Lorete šalia Madonos melsdamiesi už taiką, nepamirškite pasimelsti ir už mane, aš to trokštu!

Labai ačiū, keliaukite pirmyn ir gero kelio!

Melskitės už, o ne prieš!

Labanaktis. Viešpats jus laimina ir ramiai keliaukite!

Telaimina jus Visagalis Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia! Lai Madona jus lydi! Ačiū!

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika