Popiežiaus paprašė toliau karštai melstis už Šventosios Žemės taiką - Pranciškaus tekstai

Popiežiaus paprašė toliau karštai melstis už Šventosios Žemės taiką

Pranciškus lt.radiovaticana.va

2014-07-14 - Šv. Petro aikštė

Popiežius Pranciškus sekmadienį paprašė kartu su juo toliau karštai melstis už Šventosios Žemės taiką, prisiminė susitikimą už taiką su Konstantinopolio patriarchu, Izraelio ir Palestinos prezidentais Vatikane ir paragino tiek įsijungusius į konfliktą, tiek už lyderystę atsakingus vietinius ir tarptautinius pareigūnus netaupyti maldos ir visomis priemonėmis stengtis sustabdyti prievartą. Popiežius kalbėjo į Šv. Petro aikštę susirinkusiems maldininkams sekmadienio vidudienį, pakvietė su juo melstis tyloje, paskui sukalbėjo trumpą maldą už Artimųjų rytų taiką.

Labai karštai prašau jūsų visų toliau karštai melstis už taiką Šventojoje Žemėje pastarųjų tragiškų įvykių šviesoje. Gyvai prisimenu birželio 8 dienos susitikimą su Konstantinopolio patriarchu Baltramiejumi, prezidentu Peres ir prezidentu Abbas, su kuriais kartu meldėme taikos dovanos ir išklausėme prašymą sustabdyti neapykantos ir smurto sūkurį. Kai kas galėtų pagalvoti, kad anas susitikimas praėjo bergždžiai. Tačiau ne, nes malda mums padeda neleisti nei, kad nugalėtų blogis, nei kad pasiduotume smurto ir neapykantos iškėlimui aukščiau dialogo ir susitaikymo. Raginu suinteresuotas puses ir visus, kurie yra politiškai įpareigoti vietiniu ir tarptautiniu lygiu netaupyti maldos, visomis priemonėmis stengtis sustabdyti prievartą ir laiduoti taiką, trokštamą visų gerovei. Ir kviečiu visus vienytis maldoje. Tyloje, melskimės. ... Dabar, Viešpatie, padėki mums! Dovanoki taiką! Mokyki mus taikos, veski mus į taiką! Atverk mūsų akis ir širdis ir apdovanok drąsa ištarti: „Daugiau niekad karo!“; „karas tik viską sugriauna!“ Suteiki drąsos atlikti konkrečius taikos kūrimo veiksmus! ...Padaryk mus galinčiais išklausyti šauksmą mūsų piliečių, kurie prašo, kad paverstume savo ginklus taikos įrankiais, mūsų baimę – pasitikėjimu, mūsų įtampą – atleidimu.

© Vatikano radijas

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika