Melskimės už Irako krikščionis, už taiką Šventojoje Žemėje ir Ukrainoje - Pranciškaus tekstai

Melskimės už Irako krikščionis, už taiką Šventojoje Žemėje ir Ukrainoje

Pranciškus lt.radiovaticana.va

2014-07-20 - Šv. Petro aikštė

Po vidudienio maldos popiežius Pranciškus dar kartą prašė melstis už Irako krikščionis ir už taiką Šventojoje Žemėje ir Ukrainoje.

„Man kelia susirūpinimą žinios apie krikščionių bendruomenes Mosule, Irake, ir kituose Artimųjų Rytų kraštuose, kur nuo pat krikščionybės pradžios jos gyveno kartu su kitais savo šalių piliečiais, prisidėdamos prie bendro visuomenės gėrio kūrimo. Šiandien jos persekiojamos. Mūsų broliai krikščionys persekiojami, varomi lauk iš savo namų, negalėdami nieko pasiimti. Esu su šiomis šeimomis, su šiais žmonėmis ir už juos nuolat meldžiuosi. Brangieji persekiojami broliai ir seserys, aš žinau kaip jūs kenčiate, kaip iš jūsų viskas atimama. Esu kartu su jumis tikėjime į Tą, kuris nugalėjo blogį. Ir jus, kurie esate čia, aikštėje, ir visus, kurie mus seka per televiziją, kviečiu melstis. Prašau ištvermingai melstis už įtampos ir konfliktų situacijas įvairiose pasaulio šalyse, ypač Artimuosiuose Rytuose ir Ukrainoje. Taikos Dievas tesužadina tikrą dialogo ir susitaikinimo troškimą. Neįmanoma smurto nugalėti smurtu. Smurtą galima nugalėti taika! Tyliai pasimelskime prašydami taikos. Visi, tyloje.“

© Vatikano radijas

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika