Apaštilinis Popiežiaus vizitas Šri Lankoje ir Filipinuose. Pamokslas - Pranciškaus tekstai

Apaštilinis Popiežiaus vizitas Šri Lankoje ir Filipinuose. Pamokslas

Pranciškus lt.radiovaticana.va

2015-01-18 - Rizal parkas, Manila

Vienas paskutinių ir popiežiaus vizitą Filipinuose bei visą apaštališkąją kelionę į Aziją vainikuojančių įvykių buvo sekmadienį po pietų vietos laiku (rytą Lietuvos laiku) Manilos Rizal parke aukotos Mišios. Šioje vietoje prieš 20 metų – 1995 sausio 15 d. – popiežius šv. Jonas Pauliaus II aukojo Maniloje vykusių Pasaulio jaunimo dienų uždarymo Mišias, kuriose tąkart dalyvavo net apie keturis milijonus jaunų žmonių iš Filipinų ir visos Azijos. Labai daug žmonių dalyvavo ir šį sekmadienį Pranciškaus aukotose Mišiose; gal ne tiek kaip prieš dvidešimtį metų, tačiau ir šįkart maldininkai užpildė visą Rizal parką. Organizatoriai skelbia, kad Mišiose dalyvavo ne mažiau kaip trys milijonai žmonių. Popiežius Pranciškus kartu su jais šventė šią dieną Filipinų Bažnyčios minimą Šventojo Kūdikio – Santo Niño – šventę.

„Mums kūdikis gimė, sūnus mums duotas“ (Iz 9,5), šie pranašo Izaijo žodžiai skambėjo pirmajame Mišių skaitinyje. Nepaprastai džiaugiuosi, - sakė Pranciškus, - galėdamas su jums švęsti Šventojo Kūdikio sekmadienį. Šventojo Kūdikio Jėzaus paveikslas nuo pat pradžių lydėjo Evangelijos skelbimą jūsų šalyje. Apvilktas karališkais rūbais, su karūna ant galvos, su gaubliu ir kryžiumi vienoje rankoje ir skeptru kitoje, jis visą laiką byloja apie Dievo Karalystės ir dvasinės kūdikystės ryšį. Jis mums sako tai, ką šiandien girdėjome Evangelijoje: „Kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, – neįeis į ją“ (Mk 10,15).

Šiandien taip pat girdėjome šv. Paulių sakant, jog Jėzaus Kristaus dėka mes esame Dievo įsūnyti vaikai. Štai kas mes esame! Tokia yra mūsų tapatybė. Dievas mus išsirinko ir „palaimino mus Kristuje visokeriopa dvasine palaima“ (Ef 1,3). Šie žodžiai ypatingai skamba Filipinuose – pirmoje katalikiškoje Azijos šalyje. Tai ypatinga dovana, o kartu ir pašaukimas. Filipiniečiai yra pašaukti būti tikėjimo misionieriais Azijoje. Dievas mus išsirinko, kad „būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje“ (Ef 1,4). Kiekvienas turime būti jo tiesos ir teisingumo liudytojai. Jis sukūrė pasaulį kaip nuostabų sodą ir atidavė mums, kad jį saugotume. Tačiau žmogus nusidėjo ir sudarkė pirmapradį grožį, sunaikino pirmapradę žmonijos šeimos vienybę ir sukūrė tokias socialines struktūras, kuriose įmanomi skurdas ir korupcija.

Matydami problemas, sunkumus ir neteisybę, - sakė popiežius, - kartais esame gundomi viską mesti. Atrodo, kad Evangelijos mokymo neįmanoma įgyvendinti, kad tai nerealu. Tačiau Biblija mums aiškina, kad didžiausia grėsmė Dievo planui mumyse visada buvo melas. Velnias yra melo tėvas. Jis savo kėslus dažnai dangsto tariamu šiuolaikiškumu, sako, kad „visi taip daro“. Jis mus suvilioja laikinų ir lėkštų malonumų miražais. Šitaip mes išeikvojame iš Dievo gautas dovanas, žaidžiame su nereikalingais žaislais, švaistome pinigus azartiniams žaidimams ir alkoholiui, matome tik save, užmirštame tai, kas yra tikrai svarbu, liaujamės savo viduje būti kaip vaikai.

Šventasis Kūdikis mums primena, kad turime saugoti savo tikrąją tapatybę. Kūdikis Kristus globoja šią didžią šalį. Kai jis atėjo į šį pasaulį ir jo gyvybė buvo atsidūrusi pavojuje dėl korumpuoto karaliaus kėslų. Ir Jėzų reikėjo ginti ir saugoti. Jį rūpestingai saugojo šv. Juozapas. Jis turėjo savo žemiškąją šeimą – šventąją Nazareto šeimą. Tai mums byloja apie pareigą rūpintis mūsų šeimomis, didžiąja mūsų šeima Bažnyčia ir visu pasauliu, visa žmonijos šeima.

Šventasis Kūdikis savąja Kryžiaus auka nugalėjo nuodėmės palikimą - nesąžiningumą ir sugedimą. Šiandien, baigdamas savo vizitą Filipinuose, - kalbėjo Šventasis Tėvas, - prašau, kad Jus globotų Jėzus, kaip kūdikis atėjęs į pasaulį. Jis tepadeda filipiniečių tautai būti vieningai, teugdo jūsų šeimų ir bendruomenių vienybę, tepadeda kurti teisingą, sąžiningą ir taikų pasaulį. Šventasis Kūdikis telaimina Filipinus ir šios didžios šalies krikščionis, kad jie būtų Evangelijos džiaugsmo liudytojai ir misionieriai Azijoje ir visame pasaulyje.

© Vatikano radijas

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika