Pamokslas. Atgailos pamaldos. Susitaikinimo pamaldos su išpažintimi ir individualiu išrišimu - Pranciškaus tekstai

Pamokslas. Atgailos pamaldos. Susitaikinimo pamaldos su išpažintimi ir individualiu išrišimu

Pranciškus lt.radiovaticana.va

2015-03-13 - Vatikano Bazilika

Taip pat ir šiemet, prieš Ketvirtąjį Gavėnios sekmadienį, susirinkome kartu dalyvauti atgailos liturgijoje, - kreipėsi Pranciškus į penktadienio pavakare Šv. Petro bazilikoje prasidėjusių pamaldų dalyvius. Susirinkome čionai, kaip ir daugybė krikščionių visame pasaulyje, priėmusių kvietimą švęsti šią akimirką kaip Viešpaties gerumo ženklą. Susitaikinimo sakramente mes su pasitikėjimu prisiartiname prie Tėvo, kad gautume patikinimą, kad jis mums tikrai atleidžia. Jis tikrai apstus gailestingumo ir jo gausa jis apdovanoja visus kas pas jį atbėga su atvira širdimi.

Apie tai kalbama ir šį vakarą skaitytoje Evangelijoje apie Jėzaus apsilankymą fariziejaus namuose ir atgailaujančiai nusidėjėlei suteiktą nuodėmių atleidimą. Komentuodamas šį evangelisto Luko aprašytą įvykį, popiežius sakė, kad Jėzus mus visus ragina niekada nesitenkinti tuo, kas matoma tik išorėje, bet visada žiūrėti į širdį. Nė vienas žmogus negali būti atskirtas nuo Dievo gailestingumo. Visi privalo žinoti kelią, kuris veda pas Gailestingąjį Tėvą, ir Bažnyčia visiems turi būti svetingi namai.

Brangieji broliai ir seserys, - kalbėjo Pranciškus, - aš dažnai galvojau ką daryti, kad būtų labiau regima Bažnyčios kaip gailestingumo liudytojos misija. Tai kelias, kuris prasideda dvasios atsivertimu. Dėl to nusprendžiau paskelbti nepaprastąjį Jubiliejų, kurio centre būtų Dievo gailestingumas. Tai bus Šventieji Gailestingumo metai. Juos švęsime apmąstydami Viešpaties žodžius: „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“ (Lk 6,36).


© Vatikano radijas

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika