Viešpaties Angelas. IV Gavėnios sekmadienis - Pranciškaus tekstai

Viešpaties Angelas. IV Gavėnios sekmadienis

Pranciškus lt.radiovaticana.va

2015-03-16 - Šv. Petro aikštė

Sekmadienio vidudienį popiežius Pranciškus meldėsi už krikščionis, nužudytus Pakistane per savižudžių teroristų išpuolius. Jie tapo taikiniu tik dėl to, kad yra krikščionys, priminė popiežius, pažymėdamas, kad su skausmu, su dideliu skausmu išklausė šią žinią.

„Užtikrindamas savo maldą už žuvusius ir jų šeimas, prašau Viešpaties, meldžiu Jo, kuris yra viso gėrio šaltinis, šiai šaliai dovanoti taiką ir santarvę. Kad baigtųsi šis krikščionių persekiojimas, kurį pasaulis bando nuslėpti, ir stotų taika“.

Popiežius išreiškė artumą taip pat ir Ramiojo vandenyno Vanuatu salų gyventojams, kurie nukentėjo nuo stipraus uragano.

Prieš tai, komentuodamas Ketvirtojo Gavėnios sekmadienio liturgijos skaitinius, popiežius pabrėžė, kad Evangeliją, tikėjimą ir teologiją gali apibendrinti viena frazė: Dievas mus myli neatlyginama ir beribe meile. Peržvelgdamas dienos skaitinius, popiežius priminė, kad ši meilė išsilieja kūrinijoje ir Išganymo istorijoje iškyla Dievo dovanos neatlygintinumas. Šv. Irenėjus, pirmųjų amžių šventasis, rašė: „Dievas sukūrė Adomą ne todėl, kad jam reikėjo žmogaus, tačiau kad turėtų kam dovanoti savo malones“. Tad tokia yra Dievo meilė. „Viešpats išsirenka savo tautą ne dėl nuopelnų, - tęsė popiežius, - tačiau dėl to, kad ji buvo mažiausia iš visų tautų“. Pranciškus patvirtino, kad Dievas pasirinko sutvirtinti naują ryšį Jėzaus krauju. „Kristaus Kryžius yra aukščiausiu Jo gailestingumo ir meilės mums įrodymu“, sakė popiežius. Ir pridūrė, kad jei sukurdamas mus Dievas Tėvas įrodė savo beribę meilę dovanodamas mums gyvybę, Sūnaus kančioje ir mirtyje jis mums pateikė įrodymų įrodymą: atėjo kentėti ir mirti už mus. Toks didis Dievo gailestingumas: Jis mus visada myli, viską atleidžia.

Baigdamas popiežius sukalbėjo maldą Mergelei Marijai, prašydamas, kad į mūsų širdis ji įskiepytų tikrumą, jog esame Dievo mylimi.© Vatikano radijas

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika