Regina Coeli - Pranciškaus tekstai

Regina Coeli

Pranciškus lt.radiovaticana.va

2015-04-19 - Šv. Petro aikštė

Sekmadienio vidudienį, prieš velykinę „Regina Caeli“ maldą, Šv. Petro aikštėje buvusiems maldininkams sakytoje kalboje popiežius Pranciškus, kaip paprastai, keliais sakiniais komentavo Mišių Žodžio liturgijos skaitinius. Šį sekmadienį ir pirmajame skaitinyje iš Apaštalų darbų, ir Evangelijoje kalbama apie liudijimą, apie pašaukimą būti Kristaus prisikėlimo liudytojais.

Kas gi yra liudytojas? Paprastai kai kalbame apie liudininkus turime galvoje žmones, kurie matė tam tikrus įvykius, juos atsimena ir apie tai pasakoja kietiems. Tačiau Kristaus prisikėlimo liudytojais tai kur kas daugiau. Jis gyvena tuo ką matė, jis visada atsimena tai, ko esmę suprato, jis kitiems pasakoja kaip tasai, kuris asmeniškai dalyvavo. Jokio abejingumo, jokio atstumo ar šaltumo. Krikščioniškojo liudijimo turinys tai ne teorija, ne ideologija ir ne įsakymų ar draudimų rinkinys, bet išganymo žinia. Dar daugiau – tai Asmuo, prisikėlęs Kristus.

Liudijimas yra patikimas,- kalbėjo popiežius, - kai jame atsispindi evangelinis gyvenimas, džiaugsmas, drąsa, romumas, taika, gailestingumas. Tačiau jei krikščionis nori patogiai gyventi, jei pasiduota tuštybei, egoizmui, jei tampa aklas ir kurčias brolių troškimui „prisikleti“, kaip gi jis galės liudyti kitiems Gyvąjį Jėzų, kaip galės skelbti Gyvojo Jėzaus atneštą išvadavimą ir jo begalinį gerumą?

Po vidudienio maldos popiežius paminėjo Viduržemio jūroje nuskendusius migrantus, prašė tarptautinę bendruomenę imtis priemonių, kad prieglobsčio ieškantys žmonės būtų apsaugoti nuo tokių nelaimių. Jie yra vyrai ir moterys kaip mes, jie yra mūsų broliai ir seserys, trokštantys geresnio gyvenimo, išalkę, persekiojami, sužeisti, išnaudojami, karų aukos. Jie nori geresnio gyvenimo. Jie trokšta laimės. Pasimelskime už juos. Pirmiausia tyliai, o paskui kartu sukalbėkime „Sveika Marija“.

Galiausiai Pranciškus užsiminė ir apie prasidėjusį Turino drobulės išstatymą. Ją popiežius aplankys birželio 21 d.


© Vatikano radijas

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika / Slapukų valdymas