Audiencija su „Maisto Banko“ inicijuoto susitikimo dalyviais - Pranciškaus tekstai

Audiencija su „Maisto Banko“ inicijuoto susitikimo dalyviais

Pranciškus lt.radiovaticana.va

2015-10-03 - Pauliaus VI-ojo salė

Šeštadienį prieš vidudienį audiencijoje popiežius priėmė susitikimo, kurį inicijavo „Maisto bankas“, dalyvius. Šventasis Tėvas pasveikino Pauliaus VI salėje susirinkusius 7000 žmonių, kurie bendradarbiauja su „karitatyvinės meilės tinklu“, su skurdu kovojančiu jau 25 metus.

Popiežius priminė, kad badas įgavo skandalingus mastus, kurie kelia grėsmę daugelio žmonių gyvenimui ir orumui. Kasdien susiduriame su šia neteisybe, „su šia nuodėme“ pasaulyje, kuris turi daugybę maisto išteklių ir kur per daug žmonių neturi būtiniausių dalykų, kad pragyventų – ne tik neturtingose šalyse, tačiau vis dažniau ir turtingose visuomenėse. Situaciją sunkina ir migrantų srautų didėjimas, kuris atneša į Europą tūkstančius pabėgėlių, palikusių savo šalis ir visko stokojančių. Popiežius priminė, kad nors mes negalime padaryti stebuklo kaip Jėzus, padauginęs duoną ir žuvis, tačiau galime imtis kuklių veiksmų, turinčių stebuklo jėgą. Visų pirma turime mokytis žmogiškumo, kiekviename asmenyje atpažinti žmogiškumą, kuris visko stokoja. Popiežius tęsė, primindamas apie „Maisto banko“ steigėjus – verslininką Danilo Fossati ir kunigą Luigi Giussani, kurie neliko abejingi vargšų šauksmui. Jie suprato, kad reikia kažką keisti žmonių mąstysenoje, kad individualizmo ir egoizmo sienos turi būti nugriautos. Tad Šventasis Tėvas paragino „Maisto banko“ savanorius tęsti šią veiklą, puoselėjant susitikimo ir dalijimosi kultūrą. „Žinoma, jūsų indėlis gali atrodyti kaip lašas nepriteklių jūroje, tačiau iš tikrųjų jis vertingas! Kartu su jumis ir kiti įsitraukia, taip didėja upė, maitinanti milijonų žmonių viltį“, - sakė popiežius.

Padėdami išgyventi kasdienės duonos poreikį, kiekvieną dieną sutinkate šimtus žmonių. Nepamirškite, kad tai asmenys – ne skaičiai, kiekvienas iš jų nešasi skausmų naštą, kuri kartais atrodo neįmanoma panešti. Visada turėdami tai omenyje, mokėsite pažvelgti jiems į veidą, pažvelgti į akis, paspausti ranką, atpažinti juose Kristaus kūną ir padėti jiems susigrąžinti savo orumą, atsistoti ant kojų, - kalbėjo popiežius, ragindamas savanorius būti vargšams broliais ir draugais, leisti jiems pajusti, kad jie svarbūs Dievo akyse. Popiežius padrąsino neišsigąsti sunkumų, palaikyti vieni kitus, lenktyniauti darant gera.

© Vatikano radijas

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika / Slapukų valdymas