Vidudienio malda - Pranciškaus tekstai

Vidudienio malda

Pranciškus lt.radiovaticana.va

2016-02-07 - „Štai kas svarbiausia – skleisti mums dovanojamą gaivinančią Dievo meilę“

Sekmadienio vidudienį, prieš „Viešpaties Angelo“ maldą sakytoje kalboje popiežius Pranciškus komentavo Evangelisto Luko aprašytą Jėzaus susitikimą su Simonu Petru ir kitas būsimais apaštalais prie Genezareto ežero. Žvejai dirbo visą naktį ir nieko nesugavę, sugrįžę į krantą, plovė tinklus. Atėjo Jėzus, įlipo į valtį, priklausančią Simonui, ir paprašė kiek pasiirti nuo kranto, kad iš valties galėtų kalbėti paskui jį atsekusiai žmonių miniai. Baigęs kalbėti Jėzus liepia Petrui ir kitiems žvejams irtis į gilumą. Ir nors visą naktį vargę ir nieko nesugavę žvejai gana skeptiškai žiūri į šį siūlymą, Petras vis dėlto sutinka ir jie užmetę tinklus sugauna nepaprastai daug žuvų.

Stebuklinga žūklė padaro didelį įspūdį. Petras puola prieš Jėzų ant kelių ir išpažįsta savo nevertumą būti jo akivaizdoje. Tačiau kaip tik jo nevertumas, jo žmogiškas pažeidžiamumas ir nuodėmingumas reikalauja, kad Jėzus nesitrauktų nuo žmogaus, kad gydytojas nepaliktų ligonio. Jėzus taria Simonui: „Nebijok! Nuo šiol jau žmones žvejosi“. Simonas Petras pasitiki Jėzumi, palieka valtį ir tinklus, ima sekti Jėzumi. Panašiai pasielgia ir Petro bendradarbiai Jokūbas ir Jonas. Jie išeina žvejoti žmonių, tai yra vykdyti Bažnyčiai Jėzaus skirtos misijos.

Stebuklinga žūklė padaro didelį įspūdį. Petras puola prieš Jėzų ant kelių ir išpažįsta savo nevertumą būti jo akivaizdoje. Tačiau kaip tik jo nevertumas, jo žmogiškas pažeidžiamumas ir nuodėmingumas reikalauja, kad Jėzus nesitrauktų nuo žmogaus, kad gydytojas nepaliktų ligonio. Jėzus taria Simonui: „Nebijok! Nuo šiol jau žmones žvejosi“. Simonas Petras pasitiki Jėzumi, palieka valtį ir tinklus, ima sekti Jėzumi. Panašiai pasielgia ir Petro bendradarbiai Jokūbas ir Jonas. Jie išeina žvejoti žmonių, tai yra vykdyti Bažnyčiai Jėzaus skirtos misijos.

Po kartu su Šv. Petro aikštėje buvusiais tikinčiais sukalbėtos vidudienio maldos, popiežius paminėjo Bažnyčios Italijoje sekmadienį švęstą Gyvybės dieną. Po vidudienio maldos popiežius taip pat pasveikino Tolimųjų Rytų tautas, kurios šiomis dienomis pagal savo kalendorių švenčia naujuosius metus. Šventasis Tėvas taip pat prašė melstis už jo kelionę į Meksiką ir už ateinantį penktadienį Kuboje įvyksiantį jo susitikimą su Maskvos patriarchu Kirilu. Savo kalbą popiežius užbaigė dar vienu prašymu gelbėti kenčiančius žmones Sirijoje.

Prašau, kad su dosniu solidarumu būtų teikiama pagalba būtina karo baisumus kenčiančių žmonių oriam gyvenimui. Prašau tarptautinę bendruomenę negailėti jėgų siekiant užmegzti visų konflikto šalių derybas. Tik politinis konflikto sprendimas gali garantuoti taikią ateitį ir susitaikinimą toje tiek daug iškentėjusioje brangioje šalyje, - kalbėjo popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį.

© Vatikano radijas

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika / Slapukų valdymas