Apaštališkasis paraginimas Amoris leatitia apie meilės džiaugsmą šeimoje - Pranciškaus tekstai

Apaštališkasis paraginimas Amoris leatitia apie meilės džiaugsmą šeimoje

Pranciškus lt.radiovaticana.va

2016-04-08 - Roma, Švento Petro sostas, Gailestingumo jubiliejus, kovo 19 diena, Šv. Juozapo iškilmės, 2016 metai, Pranciškaus ketvirtieji pontifikavimo metai


“Mailės, išgyvenamos šeimoje, džiaugsmas yra ir Bažnyčios džiaugsmas. Kaip kad pabrėžė Sinodas, nepaisant daugelio santuokos krizės ženklų, “šeimos troškimas išlieka gyvas, ypač tarp jaunų žmonių, ir motyvuoja Bažnyčią”. Kaip atsakymas į šį troškimą, “krikščioniškoji žinia apie šeimą iš tiesų yra geroji naujiena”.

>Apaštališkąjį paraginimą galima skaityti Vatican.va svetainėje
(pasiekiama: prancūziškai | angliškai | itališkai | lenkiškai | portugališkai | ispaniškai | vokiškai

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika