Šventojo Tėvo Pranciškau skambutis-žinia piligriminės kelionės Macera-Loreto dalyviams - Pranciškaus tekstai

Šventojo Tėvo Pranciškau skambutis-žinia piligriminės kelionės Macera-Loreto dalyviams

Pranciškus Vatican.va

2016-06-11 - 38-oji piligriminė kelionė Macerata-Loreto

Labas vakaras, mieli draugai.

Man Vyskupas sakė, kad pas jus lyja. Tačiau lietus taip yra malonė. Yra nemaloni, bet yra ir graži! Yra dvipusė. Nemaloni, nes mus apsunkina, bet yra graži, nes yra kaip Dievo malonė, nusileidžianti ant mūsų. Jūs dabar pradėsite eiti kelią, visą naktį truksiantį kelią. Bet gyvenimas taip pat yra kelias. Nei vienas iš jūsų nežinote, kiek truks jūsų gyvenimas, bet jis yra kelias.

O kai žmogus mano, kad gyvens neidamas keliu... Negalima gyventi savo gyvenimo stovint vietoje. Gyvenimas yra skirtas juo eiti, kažką veikti, judėti į priekį, kurti socialinę draugystę, teisingą visuomenę, skelbti Jėzaus Evangeliją.

Šį vakarą aš esu drauge su jumis, esu kartu maldoje, jus lydžiu ir linkiu jums nakties, pilnos maldos ir džiaugsmo. Bus taip pat ir šiek tiek skausmo, bet tai bus nugalėta rytoj su susitikimo viltimi, su Jėzumi Eucharistijoje.

Aš jus laiminu! Visada eikite gyvenime; niekada nesustokite, visada likite kelyje. Tai yra gyvenimas!

Melskitės taip pat ir už mane, kad aš nesustočiau ir toliau eičiau keliu. Tokiu keliu, kokį man nurodys Viešpats.

Brangūs draugai, jums suteikiu savo palaiminimą ir linkiu nakties kelyje, maldoje, džiaugsme, brolybėje ir su žvilgsniu į Mariją bei Eucharistiją, kurią švęsite rytoj.
Dabar visi kartu melskimės Marijai: Sveika Marija...

Jums suteikiu savo palaiminimą. Telaimina jus Visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia. Ir labai prašau nepamiršti melstis už mane. Apkabinu visus.

Apkabinu ir melskitės už mane. Labos nakties.

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika / Slapukų valdymas