Popiežiaus laiškas, skirtas Memores Domini - Pranciškaus tekstai

Popiežiaus laiškas, skirtas Memores Domini

Pranciškus

2021-12-21 - Gruodžio 4 dieną, per Advento rekolekcijas, buvo duodami Įžadai. Ta proga Šventasis Tėvas per ypatingąjį Delegatą, monsinjorą Filippo Santoro, perdavė žinią visiems Asociacijos nariams.


Jo Ekscelencijai
Mons. Filippo Santoro, Taranto Arkivyskupui
Ypatingajam pasaulietinės Asociacijos Memores Domini Delegatui

Ta proga, kad nemažai jaunų Memores Domini duos Įžadus ateinančią gruodžio 4 dieną, norėčiau Jums perduoti nuoširdžius sveikinimus ir padėką už visa tai, ką Jūs darote dėl šios pasaulietinės Asociacijos, kuri šiuo metu patikėta Jūsų globai. Belaukiant šio džiugaus įvykio, trokštu Jums perduoti žinią, skirtą visiems Asociacijos nariams.

Brangūs broliai ir seserys, kreipiuosi į jus, nes daug jaunuolių iš viso pasaulio rengiasi galutinai patikėti savo gyvenimus Viešpačiui, duodami Įžadus. Sveikinu visus Asociacijos narius, o ypač jus, brangūs jaunuoliai, besirengiančius tokiam svarbiam žingsniui. Žinau, kad ilgai laukėte šio įvykio ir kad po visų vargų, kuriuos Asociacija išgyveno per pastaruosius metus, jo trokštate dar labiau. Pagaliau ta akimirka atėjo! Pagal Asociacijos tradicijas, Įžadai duodami Advento pradžioje. Kaip gražu: kaip Viešpats įsiveržia į istoriją savo atėjimu, taip naujas gyvenimas dabar įsiveržia į jus.

Pažadas, kurį ištarsite, kaip ir Advento laikotarpis, pripildys jūsų gyvenimą laukimo ir vilties. Laukimo sutikti Viešpatį kiekviename geste, kiekvienoje kasdieninėje aplinkybėje, imant pavyzdį iš Marijos, su kokiu pasirengimu širdyje ji išklausė Angelo žinią; bet ir užtikrintos vilties dėl gėrio ir laimės jums ir visam pasauliui. Kun. Giussani mėgo sakyti, kad pati jūsų gyvenimo forma visiems šaukia, kad Kristus yra vienintelis, dėl kurio verta gyventi. Todėl Įžadai tesustiprina jūsų vykdomą misiją įprastose gyvenimo vietose, įvairiose darbo bei visuomenės aplinkose, egzistencinėse miestų ir daugybės šalių, iš kurių atvykstate, periferijose. Esate pasauliečiai ir misionieriai, tai visiškai atitinka tą evangelinę užduotį, kurią gavote per Krikštą.

Kaip jau parodžiau įvairiomis progomis, itin palaikau Memores Domini charizmą ir esu labai dėkingas Šventajai Dvasiai, kad ją pažadino. Šiuo ypatingu Asociacijai metu noriu patikinti jus, jaunuoliai, ir visus Memores, kad iš arti seku jūsų kelią, kuriuo einate lydimi Jo Ekscelencijos Mons. Filippo Santoro, ypatingojo mano Delegato, ir tėviškos „Pasauliečių, Šeimos ir Gyvybės Dikasterijos“ globos. Šiomis aplinkybėmis, brangūs jaunuoliai, jūsų Įžadai įgauna ypatingą reikšmę: tai ženklas, kad Viešpats jus pasirinko, bet taip pat išreiškia jūsų atnaujintą pasitikėjimą Bažnyčia, kuri priima ir lydi jūsų charizmą, idant nuolanki Dvasiai ir paklusni Nuotakai, atneštų apaštalinių vaisių ir šventumo pasauliui. Tad pripažinkite ir skleiskite tą širdingą vienybę, kuri vienintelė liudijimą padaro gražų ir vaisingą.

Lydimas tokių jausmų, atiduodu visas geras jūsų intencijas motiniškam Bažnyčios Motinos užtarimui ir Šv. Juozapo globai. Nuoširdžiai jus laiminu ir labai prašau ir toliau melstis už mane.

Pranciškus

Roma, Šv. Jono bazilika Laterane, 2021 m. lapkričio 24 d.

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika