Mūsų istorija - CL LIETUVOJE

Judėjimo istorija Lietuvoje prasidėjo nuo 1993 m. lapkričio mėnesio, kai du mūsų draugai italai atvyko į Vilnių. Pradžioje jie buvo tik dviese. Tačiau po kurio laiko prisijungė daug daugiau žmonių. Ir nei kalbos, kultūros ar tautybės barjerai nebuvo kliūtis būti kartu, …nes kiekvienas mažas dalykas plačiai atvertoje širdyje tampa stebuklu. Ir tai visiškai ne temperamento ar mentaliteto skirtumas, tai tik vienas dalykas, dėl kurio mes norime ir galime būti laimingesni - tai Kristaus egzistavimas realybėje. (Rūta)

1982 m. Italijoje atsiradusią CL Broliją sudaro suaugę žmonės, kurie laisvai apsisprendžia gyventi kartu, kad galėtų vieni kitiems padėti pagilinti savo patirtį ir tikėjimą. Dabar Lietuvoje yra CL Brolijos narių ir vieni memores domini namai (pasaulietinė pašaukimo forma CL judėjime).

CL skleidžiamos idėjos ir tikslai įgyvendinami bendrai dalyvaujant kokioje nors veikloje – Bendruomenės mokykloje, karitatyvinėje veikloje, rekolekcijose, šv. Mišiose, studijų savaitgaliuose, vasaros stovyklose, krepšinio varžybose, chore. “Būnant kartu suprantame, kad sekimas Kristumi kyla ne dėl sentimentų, o iš teisingos proto ir širdies sampratos, ir kad „krikščionybė, nors ir būdama į išganymą vedančių doktrinų bei taisyklių visuma, pirmiausia yra susitikimo įvykis“ (L.Giussani).

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika