Mūsų parodos - CL LIETUVOJE

Mūsų parodos

Bendruomenės „Bendrystė ir išsilaisvinimas” rengiamoje kasmetinėje vasaros stovykloje bei kituose judėjimo renginiuose pristatomos parodos. Tokios parodos parengiamos bendruomenės narių iniciatyva pagal aktualią temą iš įvairių sričių. Parodomis siekiama ne tik pasidalinti su bendruomenės nariais nauja informacija, bet ir savo patirtimi – pristatymų metu kalbama ne tik apie plakatus, bet ir apie savo išgyvenimus bei temos svarbą kasdienybėje. Parodose pateikta informacija yra papildoma įvairių autoritetingų žmonių (kaip popiežiai Jonas Paulius II ir Benediktas XVI, kun. Luigi Giussani bei kiti) mintimis. Taip paroda ne tik supažindina klausytoją su nagrinėjama tema, bet ir padeda ją įvertinti, kad tai taptų kiekvieno asmenine patirtimi.

Parodoje „Arba herojus, arba niekas” kiekvienam metamas iššūkis, o paskutinis plakatas skiriamas bendruomenės narių patirtims, nes gvildenamos temos paliečia ir išjudina kiekvieną asmeniškai. Parodose apie protą bei mokslo ir tikėjimo santykį kalbama apie realybės suvokimą, mąstymą, mokslą, etiką ir religiją. Tai priverčia iš naujo pažvelgti į mus supantį pasaulį ir Dievo veikimą jame. Plakatuose apie Katedras gausu ne tik istorijos apie Bažnyčių architektūrų kaitą, bet kalbama ir apie pačios Bažnyčios svarbą kiekvieno žmogaus gyvenime. Taigi, parodos yra vienas iš judėjimo ugdymo momentų.

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika